เกลือเสริมไอโอดีน

เกลือเสริมไอโอดีน (อังกฤษ: iodised salt หรือ iodized salt) เป็นเกลือแกงที่ผสมเกลือที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนหลายชนิดเล็กน้อย การรับประทานไอโอดีนช่วยป้องกันการขาดไอโอดีน ซึ่งมีประชากรกว่า 2 พันล้านคนทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากการขาดไอโอดีนและเป็นสาเหตุซึ่งนำไปสู่ความบกพร่องทางสติปัญญา นอกจากนี้ การขาดไอโอดีนยังก่อให้เกิดปัญหาในต่อมไทรอยด์ รวมไปถึงคอพอกประจำถิ่น ในหลายประเทศ การขาดไอโอดีนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบได้ทั่วไปซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการเสริมไอโอดีนในเกลือ

ไอโอดีนเป็นจุลธาตุที่พบได้ตามอาหารที่ได้จากธรรมชาติในหลายพื้นที่ของโลก อย่างไรก็ตาม เมื่อปริมาณไอโอดีนในดินธรรมชาติมีน้อยและไม่พบในผักเลย การเสริมไอโอดีนในเกลือจะช่วยให้ร่างกายมนุษย์ได้รับไอโอดีนปริมาณน้อยแต่เพียงพอสำหรับความต้องการ

แง่มุมทางเคมี ชีวเคมี และสารอาหาร

แก้

ส่วนประกอบอนินทรีย์สี่ตัวที่ถูกใช้เป็นแหล่งไอโอดีนในเกลือเสริมไอโอดีน ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต ได้แก่ โพแทสเซียมไอโอเดต โพแทสเซียมไอโอไดน์ โซเดียมไอโอเดต และโซเดียมไอโอไดน์ ซึ่งสารประกอบเหล่านี้มีความจำเป็นต่อชีวสังเคราะห์ฮอร์โมนไทรอกซิน (T4) และไตรไอโอโดไทโรนีน (T3) ซึ่งจำเป็นสำหรับต่อมไทรอยด์

เกลือบริโภคสามารถเสริมโปรตีนได้โดยการฉีดสารละลายโพแทสเซียมไอโอเดต โดยสารละลาย 60 มิลลิลิตรสามารถใช้ได้กับเกลือ 1 ตัน เกลือเป็นอาหารที่จำเป็นต่อการได้รับไอโอดีนของสาธารณะเนื่องจากมีการบริโภคเกลือในปริมาณที่ค่อนข้างทำนายได้