เกรกอรี ผู้ให้ความกระจ่าง

นักบุญเกรกอรี ผู้ให้ความกระจ่าง หรือ นักบุญเกรกอรี ผู้มอบความสว่าง (อังกฤษ: Gregory the Illuminator[1]; คลาสสิกอาร์มีเนีย: Գրիգոր Լուսաւորիչ, รีฟอร์ม: Գրիգոր Լուսավորիչ, Grigor Lusavorich;[a] ประมาณ 257 – ประมาณ 331) เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์และปฐมอัครบิดรของคริสตจักรอัครทูตอาร์มีเนีย ท่านได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำศาสนาผู้เปลี่ยนประเทศอาร์มีเนียจากลัทธิเพแกนมาเป็นศาสนาคริสต์ในปี ค.ศ. 301

เกรกอรี ผู้ให้ความกระจ่าง
คาทอลิโกส์แห่งชาวอาร์มีเนียทั้งปวง
(อัครบิดรแห่งอาร์มีเนีย)
เกิดc. 257
ราชอาณาจักรอาร์มีเนีย
เสียชีวิตc. 331 (อายุ 73–74)
ราชอาณาจักรอาร์มีเนีย
นับถือ ในคริสตจักรอัครทูตอาร์มีเนีย
คริสตจักรออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
คริสตจักรคาทอลิก
คริสตจักรคาทอลิกอาร์มีเนีย
คริสตจักรอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์
แองกลิคันคอมมูเนียน
วันฉลอง20 กุมภาพันธ์ (Nardò, อิตาลี)
23 มีนาคม (อังกลิคัน)
วันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์ที่สี่หลังวันเพนทีคอส (อัครทูตอาร์มีเนีย)
30 กันยายน (อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์; คาทอลิก)
1 ตุลาคม (คาทอลิก)
องค์อุปถัมภ์ประเทศอาร์มีเนีย

เกรกอรีเป็นบุตร[2] ของขุนนางอาร์มีเนียชาวปาร์เธีย[3] บิดาคือ อานัค ชาวปาร์เธีย และมารดาคือโอโคเฮ (Okohe) เชื่อกันว่าอานัค บิดาของเกรกอรี สืบเชื้อสายมาจากเจ้าชายในจักรวรรดิอาร์ซาจิด (Arsacid) แห่งอาร์มีเนีย[4] หรือมาจากสภาซูเรน หนึ่งในแคว้นปาร์เธียทั้งเจ็ด[5][6][7]

ในปี 301 เกรเกอรีประกอบพิธีบัปติศมาให้แก่พระเจ้าทีรีดาเตสที่ 3 และราชวงศ์ พระเจ้าทีรีดาเตสที่ 3 ทรงมีพระราชกฤษฎีกาให้เกรกอรีมีสิทธิ์เต็มในการเปลี่ยนศาสนาดินแดนอาร์มีเนียทั้งประเทศเป็นศาสนาคริสต์ และในปีเดียวกันนั้นเป็นที่ถือกันว่าประเทศอาร์มีเนียได้รับการเปลี่ยนเข้าสู่ศาสนาคริสต์[8]

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

 1. or Saint Gregory the Enlightener
 2. Hovannisian, The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume I: The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century, p. 72
 3. Agat’angeghos, History of the Armenians, p. xxvii
 4. Kurkjian, A History of Armenia, p. 270.
 5. Lang, David Marshall (1980). Armenia, cradle of civilization. Allen & Unwin. p. 155. ISBN 9780049560093.
 6. Russell, James R. (2004). Armenian and Iranian Studies. Department of Near Eastern Languages and Civilizations, Harvard University. p. 358. ISBN 9780935411195.
 7. Terian, Patriotism And Piety In Armenian Christianity: The Early Panegyrics On Saint Gregory, p. 106
 8. The Journal of Ecclesiastical History – Page 268 by Cambridge University Press, Gale Group, C.W. Dugmore

หมายเหตุ แก้

 1. กรีก: Γρηγόριος Φωστήρ, Gregorios Phoster หรือ ฮีบรู: Γρηγόριος Φωτιστής, Gregorios Photistes; ละติน: Gregorius Armeniae Illuminator

บรรณานุกรม แก้

 • Agat’angeghos, History of the Armenians, SUNY Press, 1976
 • R. G. Hovannisian, ed. The Armenian People from Ancient to Modern Times, Volume I: The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century, Palgrave Macmillan, 2004
 • V. M. Kurkjian, A History of Armenia, Indo-European Publishing, 2008
 • A. Terian, Patriotism and Piety in Armenian Christianity: The Early Panegyrics on Saint Gregory, St Vladimir's Seminary Press, 2005

แหล่งข้อมูลอื่น แก้