ฮ่องกงในโอลิมปิก


เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก