ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย์

พระมเหสีฮุ่ยเสียน (ไม่ปรากฏ-ค.ศ. 1745) เป็นภรรยาพระเจ้าเฉียนหลง เป็นหนึ่งในพระภรรยาเจ้าของจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงกำเนิดในสกุลชาวฮั่นที่เก่าแก่ คือ สกุลเกา ต่อมาสกุลนี้ถูกเปลี่ยนโดยจักรพรรดิเจียซิ่ง เป็นสกุลในกองธงแมนจูนามว่า เกาเจีย ไม่ปรากฏปีที่ถือกำเนิด แต่คาดว่าพระนางคงกำเนิดในช่วงราว ๆ ปี ค.ศ. 1712 และสมรสกับจักรพรรดิเฉียนหลงราว ๆ ปี 1728 เพียงแต่อยู่ในศักดิ์ฐานะ ซู่ฝูจิ้น (อนุชายา) และถูกขนานนามในตำหนักว่า เกาเก๋อเก๋อ เมื่อพระสวามีได้ขึ้นครองราชย์ในปี 1735 พระนางจึงได้รับการสถาปนาเป็น และในอีก 2 ปีต่อมา คือ ปี 1737 ได้รับการสถาปนาเป็น เกากุ้ยเฟย และดำรงพระยศนี้จนกระทั่งเสด็จทิวงคตในปี 1745 จึงได้รับการอวยพระยศและเฉลิมพระนามในประวัติศาสตร์ว่า ฮุยเสียนหวงกุ้ยเฟย เป็นหวงกุ้ยเฟยองค์ที่ 2 ของรัชศกเฉียนหลง "พระมเหสีฮุยเสียนไม่มีพระโอรส พระธิดา"

พระมเหสีฮุ่ยเสียน
ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดประมาณปี ค.ศ. 1712
เสียชีวิตค.ศ. 1745
ศาสนาพุทธศาสนา
คู่สมรสสมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง

อ้างอิง แก้

ก่อนหน้า ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย์ ถัดไป
จักรพรรดินีเสี้ยวเสียนฉุน    
จักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง
(ราชวงศ์ชิง)

  จักรพรรดินีเซี่ยวซูรุ่ย