ฮุ่ยเสียนหวงกุ้ยเฟย์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

พระมเหสีฮุ่ยเสียน (ไม่ปรากฏ-ค.ศ. 1745) เป็นภรรยาพระเจ้าเฉียนหลง เป็นหนึ่งในพระภรรยาเจ้าของจักรพรรดิเฉียนหลง ทรงกำเนิดในสกุลชาวฮั่นที่เก่าแก่ คือ สกุลเกา ต่อมาสกุลนี้ถูกเปลี่ยนโดยจักรพรรดิเจียซิ่ง เป็นสกุลในกองธงแมนจูนามว่า เกาเจีย ไม่ปรากฏปีที่ถือกำเนิด แต่คาดว่าพระนางคงกำเนิดในช่วงราว ๆ ปี ค.ศ. ๑๗๑๒ และสมรสกับจักรพรรดิเฉียนหลงราว ๆ ปี ๑๗๒๘ เพียงแต่อยู่ในศักดิ์ฐานะ ซู่ฝูจิ้น (อนุชายา) และถูกขนานนามในตำหนักว่า เกาเก๋อเก๋อ เมื่อพระสวามีได้ขึ้นครองราชย์ในปี ๑๗๓๕ พระนางจึงได้รับการสถาปนาเป็น เกาผิน และในอีก ๒ ปีต่อมา คือ ปี ๑๗๓๗ ได้รับการสถาปนาเป็น เกากุ้ยเฟย และดำรงพระยศนี้จนกระทั่งเสด็จทิวงคตในปี ๑๗๔๕ จึงได้รับการอวยพระยศและเฉลิมพระนามในประวัติศาสตร์ว่า ฮุยเสียนหวงกุ้ยเฟย เป็นฮองกุ้ยเฟยองค์ที่ ๒ ของรัชศกเฉียนหลง "พระมเหสีฮุยเสียนไม่มีพระโอรส พระธิดา"

พระมเหสีฮุ่ยเสียน
เกาผิน ฮุ่ยกุ้ยเฟย ฮุ่ยเสียนฮองกุ้ยเฟย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ไม่ปรากฏ
เสียชีวิต ค.ศ. 1745
คู่สมรส สมเด็จพระจักรพรรดิเฉียนหลง
ศาสนา พุทธศาสนา