ฮารี นือควิสต์ (อังกฤษ: Harry Nyquist; 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889 – 4 เมษายน ค.ศ. 1976) เป็นผู้มีส่วนอย่างสำคัญต่อการพัฒนาทฤษฎีข้อมูล (information theory) นือควิสต์เกิดที่ประเทศสวีเดนเมื่อปี ค.ศ. 1889 ต่อมาอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1907

ฮารี นือควิสต์
เกิด7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889(1889-02-07)
Stora Kil, Nilsby, Värmland,  สวีเดน
เสียชีวิต4 เมษายน ค.ศ. 1976(1976-04-04) (87 ปี)
Harlingen, เท็กซัส,  สหรัฐ
พลเมืองชาวอเมริกัน
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเยล
มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตา
มีชื่อเสียงจากNyquist–Shannon sampling theorem
Nyquist rate
Johnson–Nyquist noise
Nyquist stability criterion
Nyquist ISI criterion
Nyquist plot
Nyquist frequency
Nyquist filter
Fluctuation dissipation theorem
รางวัลIEEE Medal of Honor
Stuart Ballantine Medal (1960)
อาชีพทางวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันที่ทำงานห้องปฏิบัติการเบลล์
อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกHenry Andrews Bumstead

นือควิสต์เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยนอร์ทดาโกตา ในปี ค.ศ. 1912 จบการศึกษาปริญญาตรีและโทด้านวิศวกรรมไฟฟ้าในปี ค.ศ. 1914 และ 1915 ตามลำดับ ต่อมาได้รับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยเยลในปี ค.ศ. 1917 เข้าทำงานที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ AT&T ตั้งแต่ ค.ศ. 1917 ถึง 1934 จนกระทั่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นห้องปฏิบัติการเบลล์ เขายังทำงานที่นี่ตราบจนเกษียณอายุในปี ค.ศ. 1954

นือควิสต์ได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศ IRE (IRE Medal of Honor) ในปี ค.ศ. 1960 สำหรับ "ผู้มีส่วนในการสร้างความเข้าใจในการรบกวนจากความร้อน การส่งผ่านข้อมูล และการป้อนกลับทางลบ"

เดือนตุลาคม ค.ศ. 1960 เขาได้รับเหรียญรางวัล Stuart Ballantine Medal จากสถาบันแฟรงคลิน สำหรับการวิเคราะห์ทางทฤษฎีและการประดิษฐ์สนามระบบสื่อสารขึ้นได้จริง โดยเฉพาะสำหรับงานริเริ่มทฤษฎีการส่งข้อมูลทางโทรเลข การรบกวนจากความร้อนในสายนำไฟฟ้า และประวัติของระบบป้อนกลับ

ปี ค.ศ. 1969 เขาได้รับเหรียญผู้ก่อตั้งคนที่ 4 จาก National Academy of Engineering เพื่อเป็นเกียรติแก่การมีส่วนร่วมในทฤษฎีพื้นฐานทางวิศวกรรมจำนวนมาก

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้