อเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบ็ลเลิน

อเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบ็ลเลิน (เยอรมัน: Alexander Van der Bellen; เกิดวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2487) เป็นประธานาธิบดีออสเตรียคนปัจจุบัน ก่อนหน้านี้เขาทำหน้าที่เป็นศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเวียนนา และหลังจากเข้าร่วมการเมืองก็ทำหน้าที่เป็นโฆษกพรรคสีเขียวของออสเตรีย

อเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบ็ลเลิน