ตุนชินหวัง ซึ่งมีพระนามเดิมว่าอี้ฉง (23 กรกฎาคม ค.ศ.1831 - 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1889) เป็นเจ้าชายในราชวงศ์ชิง

อี้ฉง
Yicong
เหอชั่วตุนชินหวัง
ดำรงพระยศค.ศ. 1846 - 1889
ถัดไป-
ประสูติ23 กรกฎาคม ค.ศ. 1831
สวรรคต18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1889 (57 ปี 210 วัน)
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจวี๋ยหลัว อี้ฉง (愛新覺羅 奕誴)
ราชวงศ์ชิง
พระราชบิดาจักรพรรดิเต้ากวง
พระราชมารดาเสียงเฟย์

ประวัติ แก้

อี้ฉงเกิดในราชสกุลอ้ายซินเจว๋หลัว เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ห้าในจักรพรรดิเต้ากวง พระมารดาคือเสียงเฟย์ สกุลหนิ่วฮู่ลู่ พระองค์ถูกยกให้เป็นพระโอรสบุญธรรมของเจ้าชายเหมียนข่ายและได้สืบทอดตำแหน่งตุนชินหวังต่อจากพระบิดาบุญธรรม

ในปี ค.ศ. 1850 จักรพรรดิเต้ากวงสวรรคต เจ้าชายสี่อี้จู่ขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเสียนเฟิง พระองค์มีบทบาทช่วยราชการพระเชษฐาเพียงเล็กน้อย จนในปี ค.ศ. 1861 จักรพรรดิเสียนเฟิงเสด็จสวรรคต พระองค์มีบทบาทในการช่วยกงชินหวังและซูสีไทเฮาในรัฐประหารซินโหย่ว สมัยถงจื้อปีที่สาม อี้ฉงได้เป็นเจ้ากองธงแมนจูขลิบเหลืองและรับราชการมาจนถึงสมัยจักรพรรดิกวงสู อี้ฉงสิ้นพระชนม์ในปี ค.ศ. 1889

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้

 • พระราชบิดา : จักรพรรดิเต้ากวง
 • พระราชมารดา : เสียงเฟย์ สกุลหนิ่วฮู่ลู่
 • พระโอรส
  • เจ้าชายไจ้เหลียน (載濂, ค.ศ. 1854 - 1917) ตัวหลัวเป้ยเล่อ (多罗贝勒,1889–1900)
  • เจ้าชายไจ้อี (載漪, ค.ศ. 1856 – 1922) ตุนจวิ้นหวัง (端郡王,1861-1900)
  • เจ้าชายไจ้หลาน (載瀾, ค.ศ. 1856 - 1916) ปู้หยู่ปาเฟินฟู่กั๋วกง (不入八分輔國公,1889-1990)
  • เจ้าชายไจ้อิ๋ง (載瀛, ค.ศ. 1859 - 1930) เป้ยเล่อ (貝勒,1900-1930)
  • เจ้าชายไจ้จิน (載津, ค.ศ. 1859 - 1896) ปู้หยู่ปาเฟินฟู่กั๋วกง (不入八分輔國公,1889-1896)
  • เจ้าชายไจ้เซิง (載泩)
  • เจ้าชายไจ้ถง (載浵)
  • เจ้าชายไจ้ฮ่าว (載灝)