อำเภอของประเทศญี่ปุ่น

หน่วยการบริการในประเทศญี่ปุ่น
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
บทความนี้เกี่ยวกับเขตการปกครอง สำหรับความหมายอื่น ดูที่ กุง

อำเภอ หรือที่เรียกว่า กุง (ญี่ปุ่น: โรมาจิgun) เป็นเขตการปกครองในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะคล้ายคลึงกับเคาน์ตีในสหรัฐอเมริกา โดยกุงเป็นส่วนย่อยของจังหวัดแต่ใหญ่กว่าเมือง หรือหมู่บ้าน

เขตการปกครองต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น

ดูเพิ่มแก้ไข