อาโยร์บาร์บัด ข่าน

อาโยร์บาร์บัด ข่าน (มองโกเลีย: Аюурбарбад хаан), โบยันท์ ข่าน (буянт хаан) หรือ จักรพรรดิหยวนเหรินจง (จีน: 元仁宗; ค.ศ. 1285–1320) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์หยวน ประสูติเมื่อวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1285

อาโยร์บาร์บัด ข่าน
จักรพรรดิหยวนเหรินจง
ข่านพระองค์ที่ 8 แห่งจักรวรรดิมองโกล
จักรพรรดิแห่งราชวงศ์หยวน
จักรพรรดิจีน
ครองราชย์7 เมษายน ค.ศ. 1311 – 1 มีนาคม ค.ศ. 1320
ราชาภิเษก7 เมษายน ค.ศ. 1311
ก่อนหน้าคูเล็ก ข่าน
ถัดไปเกเกง ข่าน
รัชศก
Huangqing (皇慶) ค.ศ. 1312–1313
Yanyou (延祐) ค.ศ. 1314–1320
พระนามหลังสิ้นพระชนม์
Emperor Shengwen Qinxiao (聖文欽孝皇帝)
วัดประจำรัชกาล
เหรินจง (仁宗)
ประสูติ9 เมษายน ค.ศ. 1285
สวรรคต1 มีนาคม ค.ศ. 1320 (34 พรรษา)

ช่วงก่อนครองราชย์ทรงได้รับการสนับสนุนจากอดีตมเหสีของโทโมร์ ข่าน (จักรพรรดิหยวนเฉิงจง) และพระเชษฐา เมื่อคูเล็ก ข่าน (จักรพรรดิหยวนอู่จง) เสด็จสวรรคตลงใน ค.ศ. 1311 พระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นอาโยร์บาร์บัด ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนเหรินจง เมื่อมีพระชนม์ได้ 25 พรรษา

อาโยร์บาร์บัด ข่าน สวรรคตเมื่อวันที่ 1 มีนาคม ค.ศ. 1320 ขณะพระชนม์เพียง 34 พรรษา เกเกง ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนอิงจง ผู้เป็นพระราชโอรสจึงขึ้นครองราชย์แทน

อ้างอิง แก้ไข

ก่อนหน้า อาโยร์บาร์บัด ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนอู่จง
(คูเล็ก ข่าน)
  จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1854–1863)
  จักรพรรดิหยวนอิงจง
(เกเกง ข่าน)