สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จักรพรรดิอิงจง

เกเกง ข่าน (มองโกเลีย: гэгээн хаан) หรื จักรพรรดิหยวนอิงจง (จีน: 元英宗; ค.ศ. 1303–1323) เป็นจักรพรรดิพระองค์ที่ 5 แห่งราชวงศ์หยวน ประสูติเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1303 ทรงพระนามเดิมว่า ชัดบัล (มองโกเลีย: Шадбал) เป็นพระราชโอรสในอาโยร์บาร์บัด ข่าน (จักรพรรดิหยวนเหรินจง)

เกเกง ข่าน

ชัดบัลเสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน ค.ศ. 1321 แทนพระราชบิดา ทรงพระนามว่าเกเกง ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนอิงจง แต่ทรงครองราชย์ได้เพียง 2 ปี ก็สวรรคตลงเมื่อวันที่ 4 กันยายน ค.ศ. 1323 ขณะพระชนม์เพียง 20 พรรษา เยซนโทโมร์ ข่าน หรือจักรพรรดิหยวนไท่ติ้งจึงขึ้นเสวยราชย์แทน

ก่อนหน้า เกเกง ข่าน ถัดไป
จักรพรรดิหยวนเหรินจง
(อาโยร์บาร์บัด ข่าน)
2leftarrow.png จักรพรรดิจีน
(พ.ศ. 1864–1866)
2rightarrow.png จักรพรรดิหยวนไท่ติ้ง
(เยซนโทโมร์ ข่าน)