อาหารอังกฤษ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อาหารอังกฤษ (อังกฤษ: English cuisine) หมายถึงอาหารที่ประกอบขึ้นตามวัฒนธรรมของชาวอังกฤษ มีลักษณะเฉพาะเป็นของตัวเอง แต่ก็มีลักษณะร่วมกับอาหารสหราชอาณาจักรอยู่มาก ส่วนใหญ่เป็นเพราะการนำเข้าวัตถุดิบและความคิดจากที่อื่น ๆ เช่น อเมริกาเหนือ จีน และอินเดียในสมัยจักรวรรดิอังกฤษ รวมทั้งเป็นผลมาจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ชาตอนบ่ายกับฟิงเกอร์ฟูด เนย แยม และเค้กชิ้นเล็ก