อาฟงซู ดึ อัลบูแกร์กึ

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อาฟงซู ดึ อัลบูแกร์กึ (โปรตุเกส: Afonso de Albuquerque; ประมาณ ค.ศ. 1453 — 16 ธันวาคม ค.ศ. 1515) เป็นนายพล, รัฐบุรุษ และอุปราชแห่งโปรตุเกสประจำอินเดีย เป็นที่รู้จักและมีบทบาทสำคัญจากการส่งทูตคือดูวาร์ตึ ฟือร์นังดึช เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา เมื่อ ค.ศ. 1511 หรือ พ.ศ. 2054

อาฟงซู ดึ อัลบูแกร์กึ
Afonso de Albuquerque.jpg
ภาพวาดอาฟงซู ดึ อัลบูแกร์กึ
เกิดประมาณ ค.ศ. 1453
ราชอาณาจักรโปรตุเกส
ถึงแก่กรรม16 ธันวาคม ค.ศ. 1515
กัว อินเดียของโปรตุเกส