อาตาร์ (ภาษาอเวสตะ: 𐬁𐬙𐬀𐬭 ātar) เป็นแนวคิดไฟอันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาโซโรอัสเตอร์ บางครั้งอธิบายในมุมมองแบบนามธรรมว่าเป็น “ไฟที่กำลังเผาไหม้และเลิกเผาไหม้” ("burning and unburning fire") หรือ “ไฟที่มองเห็นได้และมองไม่เห็น” ("visible and invisible fire") (Mirza, 1987:389) เป็นที่เชื่อกันว่าอาตาร์เป็นรูปทัศนะของพระอหุรามัซดะ และอชา (Asha) ผ่านยะซาตา (Yazata) ในเชิง eponymous พิธีในการทำไฟให้บริสุทธิ์นั้นประกอบเป็นจำนวน 1,128 ครั้งต่อปี

สัญลักษณ์ของศาสนาโซโรอัสเตอร์แสดงการใช้อาตาร์เป็นสัญลักษณ์

ในภาษาอเวสตะนั้น ātar เป็นคุณลักษณะของแหล่งกำเนิดความร้อนและแสงไฟ ซึ่งอาจมาจากรากในภาษาเปอร์เซีย ātarš และ ātaš (ไฟ) มีความเกี่ยวเนื่องทางศัพทมูลกับ 𐬁𐬚𐬭𐬀𐬎𐬎𐬀𐬥แม่แบบ:Lrm āθrauuan / aθaurun ในภาษาอเวสตะ (ภาษาสันสกฤตยุคพระเวท अथर्वन् atharvan อถรวัน) มีความหมายถึงนักบวชรูปแบบหนึ่ง ต่อมาภาษาละตินได้ับคำเข้ามาเป็นคำว่า ater (ดำ) และเป็นไปได้ว่าเป็นรากของคำในภาษาอัลบาเนีย vatër, ภาษาโรมาเนีย vatră และ ภาษาเซอร์โบ-โครเอเชีย vatra (ไฟ)[1]

ในศาสนาโซโรอัสเตอร์ยุคหลัง อาตาร์ (ātar, เปอร์เซียกลาง: 𐭠𐭲𐭥𐭥𐭩 ādar หรือ ādur) เป็นหนึ่งในวัตถุหลักและสัญลักษณ์รูปภาพของศาสนาโซโรอัสเตอร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. Mallory, J. P.; Adams, Douglas Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European Culture - James Mallory - Google Boeken. ISBN 9781884964985. สืบค้นเมื่อ 2012-08-27.