อาณาจักรรวมชิลลา

(เปลี่ยนทางจาก อาณาจักรรวมซิลลา)

อาณาจักรรวมชิลลา (เกาหลี: 통일 신라, อังกฤษ: Unified Silla) เป็นอาณาจักรที่สถาปนาเมื่อปี ค.ศ. 668 โดยพระเจ้ามุนมูแห่งอาณาจักรชิลลา ภายหลังจากการรวม อาณาจักรโคกูรยอ และ อาณาจักรแพ็กเจ เข้าเป็นหนึ่งเดียวกับชิลลาโดยอาณาจักรแห่งนี้มีราชธานีอยู่ที่คย็องจู ซึ่งอาณาจักรรวมชิลลาได้ล่มสลายลงในปี ค.ศ. 935 ภายหลังจากการยอมจำนนต่อวัง กอน ของพระเจ้าคยองซุน กษัตริย์องค์สุดท้าย

ชิลลา

신라 (新羅)
통일신라 (統一新羅)
후신라 (後新羅)
ค.ศ. 668ค.ศ. 935
ตราพระราชลัญจกรของชิลลา
ตราพระราชลัญจกร
ที่ตั้งของชิลลา
เมืองหลวงคย็องจู
ภาษาทั่วไปภาษาเกาหลี ภาษาจีน
ศาสนา
พุทธศาสนานิกายมหายาน, ลัทธิขงจื๊อ, ลัทธิเต๋า, ลัทธิเชมันแบบเกาหลี
การปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์
กษัตริย์ราชวงศ์ชิลลา 
• ค.ศ.661-681
พระเจ้ามุนมู
• ค.ศ.702-737
พระเจ้าซอนด็อก
• ค.ศ.861-875
พระเจ้าคยองมุน
• ค.ศ.887-897
พระราชินีจินซอง
• ค.ศ.927-935
พระเจ้าคยองซุน
ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ
• พระเจ้ามุนมูรวมอาณาจักร
ค.ศ. 668
• พระเจ้าคยองซุนแพ้ฮูโคกูรยอ
ค.ศ. 935
ประชากร
• ค.ศ.661
3,500,000 คน
ก่อนหน้า
ถัดไป
อาณาจักรชิลลา
อาณาจักรโคกูรยอ
อาณาจักรแพ็กเจ
ราชวงศ์โครยอ
ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้

ชื่อแก้ไข

การรวมอาณาจักรแก้ไข

ในปีค.ศ. 660 พระเจ้ามุนมูได้สั่งกองทัพให้ทำการโจมตีอาณาจักรแพ็กเจ

วัฒนธรรมแก้ไข

พุทธศาสนา
 
พระพุทธรูปแห่งอาณาจักรรวมชิลลา
ลัทธิขงจื๊อ
การพิมพ์ด้วยบล็อกไม้

เศรษฐกิจแก้ไข

ในช่วงแรก อาณาจักรชิลลาได้มีการลดภาษีการค้าเกษตรลงหนึ่งในสิบจากเดิมก่อนที่จะทำการรวมกันและกำหนดให้เมืองขึ้นได้ชำระด้วยสินค้าชนิดพิเศษของเมืองนั้น

อาณาจักรรวมชิลลาได้ทำสำมะโนประชากรทางด้านขนาดเมืองและด้านประชากร ตลอดจนม้า วัว รวมทั้งผลิตผลชนิดพิเศษ และได้ทำการบันทึกข้อมูลในมินจงมุนโซ (민정문서) ซึ่งการรายงานมีการจัดทำโดยผู้นำของแต่ละเมือง[1]

อ้างอิงแก้ไข

  1. Korean history for high school p.141, issued by The National History Compilation Committee of the Republic of Korea.