อาจี้เก๋อ (Ajige.png; 28 สิงหาคม 1605 – 28 พฤศจิกายน 1651) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 12 ในจักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อที่ประสูติจากจักรพรรดินีเซี่ยวเลี่ยอู่ มีพระอนุชาร่วมพระมารดาสองพระองค์คือเจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นและเจ้าชายตัวตั๋ว ปี ค.ศ. 1644 พระองค์ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นเหอชั่วอิงชินหวัง อาจี๋เก๋อทรงเป็นแม่ทัพคนสำคัญในการรวบรวมดินแดนของราชวงศ์หมิงที่ยังไม่ยอมจำนนต่อราชวงศ์ชิง ปี ค.ศ.1651 หลังจากเจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นสิ้นพระชนม์ เจ้าชายอาจี้เก๋ออ้างว่าตนได้รับคำสั่งจากตัวเอ่อร์กุ่นให้ยึดอำนาจบริหารจากจักรพรรดิซุ่นจื้อ แต่จักรพรรดิซุ่นจื้อทรงสามารถจับกุมได้เสียก่อนและสั่งปลดเจ้าชายอาจี้เก๋อออกจากทุกฐานันดรศักดิ์ ในเวลาต่อมาเจ้าชายอาจี้เก๋อก็สิ้นพระชนม์ในที่คุมขัง จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้จักรพรรดิซุ่นจื้อพิโรธสั่งริบคืนตำแหน่งของเจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่นทั้งหมดและให้ขุดพระศพมาโบยอีกด้วย

อาจี้เก๋อ
เหอชั่วอิงชินหวัง
ดำรงพระยศค.ศ.1644-1651
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจวี๋ยหลัว อาจี้เก๋อ (愛新覺羅 阿濟格)
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาจักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
พระมารดาจักรพรรดินีเซี่ยวเลี่ยอู่
ประสูติ28 สิงหาคม 1605
สิ้นพระชนม์28 พฤศจิกายน 1651 (พระชันษา 46 ปี 92 วัน)

พระบรมวงศานุวงศ์แก้ไข

 • พรบิดา : จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
 • พระมารดา : จักรพรรดินีเซี่ยวเลี่ยอู่
 • พระชายา
  • พระชายา จากสกุลซีหลินเจี๋ยหลัว
  • พระชายา จากสกุลปัวเอ่อร์จี้จี๋เท่อ
  • พระชายา จากสกุลหลี่
  • พระชายา จากสกุลหยู
 • พระโอรส
  • เจ้าชายเหอตู้ (和度) กู้ซานเป้ยจื่อ (固山贝子)
  • เจ้าชายฟู่เล่อเฮ่อ (傅勒赫,1628-1650) เฟิ่งเอินเจิ้นกั๋วกง (奉恩镇国公)
  • เจ้าชายเหลาฉิน (劳亲) อี่เก๋อตัวหลัวจุ้นหวัง (已革多罗郡王)
  • เจ้าชายปัวเอ่อร์ซุ่น (伯尔逊)
  • เจ้าชายเหมินจู้ (门柱)
  • เจ้าชายโหลฉิน (楼亲) อี้เก๋อเหอซั่วชินหวัง (已革和硕亲王)
  • เจ้าชายมั่วเอ่อร์ซุ่น (墨尔逊)
  • เจ้าชายซั่วเอ่อร์เคอ (索尔科)
  • เจ้าชายถงไซ (佟塞)
  • เจ้าชายหูหลี่ (瑚礼)
  • เจ้าชายเอ้อป้าย (鄂拜)
  • เจ้าชายปานจิ้นไท่ (班进泰)
 • พระธิดา
  • พระธิดา 5 พระองค์