อาจี้เก๋อ (; 28 สิงหาคม 1605 – 28 พฤศจิกายน 1651) เป็นเจ้าชายแมนจูและแม่ทัพแห่งราชวงศ์ชิงตอนต้น พระองค์ประสูติใน ราชสกุล อ้ายซินเจว๋หลัว เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 12 ของ พระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ ข่าน แห่งราชวงศ์โฮ่วจิน (บรรพบุรุษของราชวงศ์ชิง)

อาจี้เก๋อ
เหอชั่วอิงชินหวัง
ดำรงพระยศค.ศ.1644-1651
ประสูติ28 สิงหาคม 1605
สิ้นพระชนม์28 พฤศจิกายน 1651 (พระชันษา 46 ปี 92 วัน)
พระนามเต็ม
อ้ายซินเจวี๋ยหลัว อาจี้เก๋อ (愛新覺羅 阿濟格)
ราชวงศ์ชิง
พระบิดาพระเจ้าหนูเอ่อร์ฮาชื่อ
พระมารดาอาปาไฮ่

อาจี้เก๋อได้รับพระราชทานพระยศเป็น อู่อิงหวัง (武英郡王) ในปี ค.ศ. 1636 ก่อนได้รับการเลื่อนพระยศเป็น เหอชั่วอิงชินหวัง ในปี ค.ศ. 1644 พระองค์มีส่วนร่วมใน การพิชิตราชวงศ์หมิงของแมนจู หลังจากการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชาย ตัวเอ่อร์กุ่น เจ้าชายอาจี้เก๋อ พยายามที่จะดำรงตำแหน่ง เจ้าชายผู้สำเร็จราชการ (ก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งโดยเจ้าชายตัวเอ่อร์กุ่น) แต่ถูกค้นพบและถูกจับกุม พระองค์ถูกบังคับให้ปลงพระชนม์ชีพโดย จักรพรรดิซุ่นจื้อ ในปี ค.ศ. 1651

ลักษณะทางกายภาพ แก้

ตามบันทึกของนักเดินทางชาวญี่ปุ่น เจ้าชายอาจี้เก๋อเป็นนักรบที่กล้าหาญ และอารมณ์ร้อน ซึ่งผ่านการสู้รบมาหลายครั้ง และพระองค์มีดวงพระเนตรที่ดูดุร้ายอย่างผิดปกติ

พระบรมวงศานุวงศ์ แก้

 • พรบิดา : จักรพรรดินู่เอ๋อร์ฮาชื่อ
 • พระมารดา : จักรพรรดินีเซี่ยวเลี่ยอู่
 • พระชายา
  • พระชายา จากสกุลซีหลินเจี๋ยหลัว
  • พระชายา จากสกุลปัวเอ่อร์จี้จี๋เท่อ
  • พระชายา จากสกุลหลี่
  • พระชายา จากสกุลหยู
 • พระโอรส
  • เจ้าชายเหอตู้ (和度) กู้ซานเป้ยจื่อ (固山贝子)
  • เจ้าชายฟู่เล่อเฮ่อ (傅勒赫,1628-1650) เฟิ่งเอินเจิ้นกั๋วกง (奉恩镇国公)
  • เจ้าชายเหลาฉิน (劳亲) อี่เก๋อตัวหลัวจุ้นหวัง (已革多罗郡王)
  • เจ้าชายปัวเอ่อร์ซุ่น (伯尔逊)
  • เจ้าชายเหมินจู้ (门柱)
  • เจ้าชายโหลฉิน (楼亲) อี้เก๋อเหอซั่วชินหวัง (已革和硕亲王)
  • เจ้าชายมั่วเอ่อร์ซุ่น (墨尔逊)
  • เจ้าชายซั่วเอ่อร์เคอ (索尔科)
  • เจ้าชายถงไซ (佟塞)
  • เจ้าชายหูหลี่ (瑚礼)
  • เจ้าชายเอ้อป้าย (鄂拜)
  • เจ้าชายปานจิ้นไท่ (班进泰)
 • พระธิดา
  • พระธิดา 5 พระองค์