อัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย

อัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย (เยอรมัน: Albrecht von Preussen; อังกฤษ: Albert, Duke of Prussia) (17 พฤษภาคม ค.ศ. 1490 - 20 มีนาคม ค.ศ. 1568) อัลเบร็คท์เป็นเจ้าชายผู้คัดเลือกของ Grand Master of the Teutonic Knights และดยุกแห่งปรัสเซียตั้งแต่ปี ค.ศ. 1525 จนกระทั่งเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1568 อัลเบิร์ตเป็นผู้ปกครองคนแรกของยุโรปที่ก่อตั้งลัทธิลูเธอรันและด้วยเหตุนี้โปรเตสแตนต์เป็นศาสนาประจำชาติของดินแดนของเขา เขาได้รับการพิสูจน์เครื่องมือในการแพร่กระจายทางการเมืองของนิกายโปรเตสแตนต์ในช่วงเริ่มต้นของการปกครองดินแดนปรัสเซียนเกือบหกทศวรรษ ปรัสเซียมีความเจริญรุ่งเรืองมาก แม้ว่าเขาจะมีปัญหากับชาวชนบทการริบที่ดินและสมบัติของคริสตจักรคาทอลิกช่วยให้เขาสามารถปราบปรามขุนนางและจัดหาค่าใช้จ่ายของศาลปรัสเซียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่

อัลเบร็คท์
ดยุกแห่งปรัสเซีย
ภาพวาดของอัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย โดย ลูคัส ชาร์ค เมื่อ ค.ศ. 1528
Grand Master of the Teutonic Knights
ครองราชย์ค.ศ. 1510 - 1525
ก่อนหน้าดยุก ฟรีดารี่ แห่งแซ็กโซนี่
ถัดไปวอลเท็อ วอน คลอแบ็ก
ดยุกแห่งปรัสเซีย
ครองราชย์10 เมษายน ค.ศ. 1525 - 20 มีนาคม ค.ศ. 1568
ถัดไปอัลเบร็คท์ ฟรีดริช
คู่อภิเษกโดโรธีแห่งเดนมาร์ก
พระราชบุตรอัลเบร็คท์ ฟรีดริช
(อื่นๆ...)
ราชวงศ์โฮเฮนซอลเลิร์น
พระราชบิดาเฟอร์ดารลิกที่ 1 แห่งบานเด็นบัค-แอนเบน
พระราชมารดาโซเฟีย ยาก์เจโลน, มาร์เกรวาย แห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค
ประสูติ17 พฤษภาคม ค.ศ. 1490(1490-05-17)[1]
แอนเบน
สวรรคต20 มีนาคม ค.ศ. 1568(1568-03-20) (77 ปี)
ปราสาทไทเปย, ไทเปย
(ปัจจุบัน Gvardeysk)
ศาสนาโรมันคาทอลิก (ตั้งแต่ 1525)
ลูเธอรัน (ตั้งแต่ 1525)

พระอริสริยยศ แก้ไข

  1. Grand Master of the Teutonic Knights
  2. ดยุกแห่งปรัสเซีย

บรรพบุรุษ แก้ไข

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. เฟอร์ดารลิกที่ 5, Burgrave of Nuremberg (1333–1398)
 
 
 
 
 
 
 
8. ฟรีดริชที่ 1 ผู้คัดเลือกแห่งบรันเดินบวร์ค (1371–1440)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. เอลิซาเบธแห่งเมนเสน (1329–1375)
 
 
 
 
 
 
 
4. อัลเบร็คท์ที่ 3, แห่งบานเด็นบัค (1414–1486)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Frederick, Duke of Bavaria-Landshut (1339–1393)
 
 
 
 
 
 
 
9. เอลิซาเบธแห่ง บาวาเรีย-แลนชัต (1383–1442)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Maddalena Visconti (1366–1404)
 
 
 
 
 
 
 
2. เฟอร์ดารลิกที่ 1 แห่งบานเด็นบัค-แอนเบน (1460–1536)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Frederick I, Elector of Saxony (1370–1428)
 
 
 
 
 
 
 
10. เฟอร์ดารลิกที่ 2, แห่งแซ็กโซนี่ (1412–1464)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Catherine of Brunswick ( -1442)
 
 
 
 
 
 
 
5. แอนนาแห่งแซ็กโซนี่ (1437–1512)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Ernest, Duke of Austria (1377–1424)
 
 
 
 
 
 
 
11. มาเจอเร็ดแห่งออสเตรีย (1416–1486)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Cymburgis of Masovia (1394–1397)
 
 
 
 
 
 
 
1. อัลเบร็คท์ ดยุกแห่งปรัสเซีย (1490–1568)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Algirdas (1296–1377)
 
 
 
 
 
 
 
12. สมเด็จพระเจ้าวลาดิสเลาสที่ 2 ยากีลโลแห่งโปแลนด์ (1362–1434)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Uliana of Tver (1325–1392)
 
 
 
 
 
 
 
6. แคสสิมินที่ 4 แห่งแจ็คกีโรส (1427–1492)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Andrew of Halshany (1365–1410)
 
 
 
 
 
 
 
13. โซเฟียแห่ง Halshany (1405–1461)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Alexandra Drucka (1380–1426)
 
 
 
 
 
 
 
3. โซเฟีย ยาก์เจโลน, มาร์เกรวาย แห่งบรันเดินบวร์ค-อันส์บัค (1464–1512)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Albert IV, Duke of Austria (1377–1404)
 
 
 
 
 
 
 
14. อัลเบร็คท์ที่ 2 แห่งเยอรมนี (1397–1439)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Johanna Sophia of Bavaria (1373–1410)
 
 
 
 
 
 
 
7. เอลิซาเบธแห่งอาสต้า (1435–1505)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. จักรพรรดิซีกิสมุนด์แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ (1368–1437)
 
 
 
 
 
 
 
15. เอลิซาเบธแห่งโบฮีเมีย (1409–1442)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31. Barbara of Celje (1390–1451)
 
 
 
 
 
 
  1. Albert (duke of Prussia). Britannica.