อัลเกไมส์เบือร์แกร์ลิชส์เกเซทซ์บุค

อัลเกไมส์เบือร์แกร์ลิชส์เกเซทซ์บุค (เยอรมัน: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch); ย่อ: อาเบเกเบ (เยอรมัน: ABGB) หรือ ประมวลกฎหมายแพ่งออสเตรีย เป็นประมวลกฎหมายแพ่งของประเทศออสเตรียซึ่งประกาศใช้เมื่อ ค.ศ. 1881 (พ.ศ. 2424) อันเป็นเวลากว่าสี่สิบปีให้หลังนับแต่การร่าง กรรมการร่างคนสำคัญได้แก่ คาร์ล อันโทน ไฟรแฮร์ ฟอน มาร์ทือนือ (เยอรมัน: Karl Anton Freiherr von Martini) และ ฟรันซ์ ฟอน ไซแลร์ (เยอรมัน: Franz von Zeiller)

อัลเกไมส์เบือร์แกร์ลิชส์เกเซทซ์บุค และประมวลกฎหมายนโปเลียน (ฝรั่งเศส: Code Napoléon) หรือประมวลกฎหมายแพ่งฝรั่งเศส มีความคล้ายคลึงกันในเจตนารมณ์ที่อิงอุดมคติด้านเสรีภาพและความเท่าเทียมกันภายในกฎหมาย

โครงสร้างของอัลเกไมส์เบือร์แกร์ลิชส์เกเซทซ์บุคประกอบด้วยบทบัญญัติจำนวนสามบรรพ ตามวิธีการจัดหมวดหมู่แบบบกฎหมายโรมัน ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง และทำหน้าที่เป็นกฎหมายแพ่งขั้นพื้นฐานของประเทศออสเตรียตราบทุกวันนี้