อัยการสูงสุดสหรัฐ

ตำแหน่ง

อัยการสูงสุดสหรัฐ (อังกฤษ: United States Attorney General) คือ เจ้ากระทรวงยุติธรรมแห่งสหรัฐ เป็นข้าราชการการเมือง ไม่ใช่ข้าราชการประจำ (ตามประมวลกฎหมายสหรัฐอเมริกา ลักษณะ 28 มาตรา 503) มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับนิติการ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและเป็นผู้นำทนายแผ่นดินของรัฐบาลสหรัฐ ทั้งเป็นสมาชิกคณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีด้วย โดยเป็นตำแหน่งเดียวในคณะรัฐมนตรีที่ไม่ใช้ชื่อว่า "รัฐมนตรี" (secretary)

อัยการสูงสุด
สหรัฐ
Seal of the United States Department of Justice.svg
ตราราชการ
Flag of the United States Attorney General.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Merrick Garland.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
เมอร์ริก การ์แลนด์

ตั้งแต่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2021
กระทรวงยุติธรรม
การเรียกขาน
  • ท่านอัยการสูงสุด (Mister Attorney General)
  • ท่านรัฐมนตรี (Mister Secretary)
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีสหรัฐ
รายงานต่อประธานาธิบดี
ที่ว่าการวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐ
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
วุฒิสภารับรอง
วาระไม่ได้กำหนดไว้
ตราสารจัดตั้งรัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789
ผู้ประเดิมตำแหน่งเอ็ดมันด์ แรนด็อล์ฟ
สถาปนา26 กันยายน ค.ศ. 1789
รองรองอัยการสูงสุด
เงินตอบแทนตารางฝ่ายบริหาร ขั้น 1
เว็บไซต์www.justice.gov

ประธานาธิบดีจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด และเสนอชื่อต่อวุฒิสภาเพื่อรับรอง เมื่อรับรองแล้ว อัยการสูงสุดก็เริ่มดำรงตำแหน่ง โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ "ตามอัธยาศัยของประธานาธิบดี" (at the pleasure of the president) และประธานาธิบดีจะให้พ้นจากตำแหน่งเมื่อไรก็ได้ นอกจากนี้ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจฟ้องให้ขับอัยการสูงสุดออกจากตำแหน่งต่อวุฒิสภาในคดีอาญาฐาน "กบฏ เรียกรับสินบน ตลอดจนอาชญากรรมร้ายแรงและลหุโทษอย่างอื่น"

รัฐสภาสหรัฐสถาปนาตำแหน่งอัยการสูงสุดนี้ขึ้นด้วยรัฐบัญญัติตุลาการ ค.ศ. 1789 (Judiciary Act of 1789) หน้าที่ดั้งเดิมของอัยการสูงสุด คือ "ฟ้องและดำเนินคดีทั้งปวงซึ่งเกี่ยวข้องกับสหรัฐต่อศาลสูงสุด กับทั้งให้คำแนะนำและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย เมื่อประธานาธิบดีร้องขอ หรือเมื่อเจ้ากระทรวงใดร้องขอ"[1] ต่อมาใน ค.ศ. 1870 มีการตั้งกระทรวงยุติธรรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอัยการสูงสุด นอกจากนี้ อัยการสูงสุด, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง, และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นข้าราชการสี่ตำแหน่งที่ถือกันโดยทั่วไปว่า มีความสำคัญสูงสุด สืบเนื่องจากความสำคัญขององค์กร[2]

ผู้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุดสหรัฐคนปัจจุบัน คือ เมอร์ริก การ์แลนด์


อดีตอัยการสูงสุดที่ยังดำรงชีวิตอยู่แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Judiciary Act of 1789, section 35.
  2. Cabinets and Counselors: The President and the Executive Branch (1997). Congressional Quarterly. p. 87.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า อัยการสูงสุดสหรัฐ ถัดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม    
ลำดับการสืบทอดตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
ลำดับที่ 7

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย