นายอับดุลบาซิม อาบู (เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 1 สมัย

อับดุลบาซิม อาบู
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513 (49 ปี)
พรรคการเมือง ภูมิใจไทย
คู่สมรส มัสตูรา อีบุ๊
ซูฮัยณี วาซูกาเล๊าะ

ประวัติแก้ไข

อับดุลบาซิม อาบู เกิดเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2513 เป็นบุตรของนายยา อาบู และ นางแมะแย กะจิบือซา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา[1] สมรสกับ นางสาวมัสตูรา อีบุ๊ และ นางสาวซูฮัยณี วาซูกาเล๊าะ มีบุตร-ธิดา 5 คน

งานการเมืองแก้ไข

อับดุลบาซิม เป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อน รวมถึงเคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากล่อ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2562 สังกัดพรรคภูมิใจไทย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อับดุลบาซิม อาบู ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคภูมิใจไทย

อ้างอิงแก้ไข