อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม

นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม (เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2500) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานี 3 สมัย

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2500 (62 ปี)
พรรคการเมือง พรรคประชาธิปัตย์

ประวัติแก้ไข

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม เกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2500 สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านอิสลามศึกษา จาก Umm Al-Qura University ประเทศซาอุดิอาระเบีย และ ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[1]

งานการเมืองแก้ไข

อิสมาแอล เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ และได้รับเลือกตั้งติดต่อกัน รวม 3 สมัย

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 3 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2548 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  2. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2550 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์
  3. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2554 จังหวัดปัตตานี สังกัดพรรคประชาธิปัตย์

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2554