อังสนา บุณโยภาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา บุณโยภาส (9 พฤศจิกายน 2500 — ) อดีตหัวหน้าภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านการวางแผนการท่องเที่ยว และสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการวางแผนออกแบบสิ่งแวดล้อม และมีผลงานวิชาการที่โดดเด่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ดินบราวน์ฟิลด์หรือที่ดินที่เคยพัฒนามาก่อนแล้วเสื่อมโทรมถูกทิ้งร้าง (Brownfield)

ดร.อังสนา จบปริญญาเอก สาขาการออกแบบสิ่งแวดล้อม (Environmental Design) จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เอแอนด์เอ็ม สหรัฐอเมริกา โดยดุษฎีนิพนธ์มีหัวข้อเกี่ยวกับ การประเมินศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุย

ผลงานแก้ไข