เปิดเมนูหลัก

อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส

อาสนวิหารพระตรีเอกภาพ กรุงบัวโนสไอเรส

อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส (สเปน: Arquidiócesis de Buenos Aires) เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกตั้งอยู่ภายในกรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา

อัครมุขมณฑลนี้เดิมมีสถานะเป็นมุขมณฑลบัวโนสไอเรส โดยแยกตัวออกมาจากมุขมณฑลปารากวัยเมื่อวันที่ 6 เมษายน ค.ศ. 1620 ต่อมาได้เสียพื้นที่บางส่วนออกไปตั้งเป็นมิสซังมอนเตวิเดโอและมุขมณฑลปารานา จนกระทั่งวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 1866 จึงถูกยกสถานะขึ้นเป็นอัครมุขมณฑลมาจนปัจจุบัน

ปัจจุบันอัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรสมีพื้นที่ 203 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็น 183 เขตแพริช มีคริสต์ศาสนิกชนนิกายโรมันคาทอลิกอาศัยอยู่ราว 2,789,000 คน (สถิติปี ค.ศ. 2006)[1] อาสนวิหารพระตรีเอกภาพเป็นอาสนวิหารประจำอัครมุขมณฑล อัครมุขนายกคนปัจจุบันคือ "อาร์ชบิชอปมาเรียว เอาเรเลียว โปลี" ซึ่งได้รับแต่งตั้งเมื่อวัน 28 มีนาคม ค.ศ. 2013 สืบตำแหน่งแทนพระคาร์ดินัลคอร์เค เบร์โกเกลียว ที่พ้นจากตำแหน่งเพราะได้รับเลือกเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส[2]

ปริมุขมณฑลแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Archdiocese of Buenos Aires". The Hierarchy of the Catholic Church. 13 มีนาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2556.
  2. "Pope Francis". The Hierarchy of the Catholic Church. 13 มีนาคม 2556. สืบค้นเมื่อ 14 มีนาคม 2556.