อะซิโตนเพอร์ออกไซด์

อะซิโตนเพอร์ออกไซด์
ทั่วไป
ชื่อ Acetone peroxide
ชื่ออื่น triacetone triperoxide - TATP
tricycloacetone peroxide - TCAP
peroxyacetone
IUPAC name 3,3,6,6-tetramethyl-1,2,4,5-tetraoxane
(dimer)
3,3,6,6,9,9-hexamethyl-1,2,4,
5,7,8-hexaoxacyclononane
(trimer)
สูตรโมเลกุล C6H12O4 (dimer)
C9H18O6 (trimer)
SMILES CC1(C)OOC(C)(C)OOC(C)(C)OO1
CC1(C)OOC(C)(C)OO1
สูตรโมเลกุล 148.157 g/mol (dimer)
222.24 g/mol (trimer)
ลักษณะปรากฏ White crystalline solid
เลขทะเบียน CAS [17088-37-8]
PubChem 536100
Properties
ความหนาแน่น และ เฟส 1.18 g/cm3, solid
shock sensitivity High
friction sensitivity High
explosive velocity 5300 m/s
RE factor ?
จุดหลอมเหลว 91 °C
จุดเดือด Unknown

อะซิโตนเพอร์ออกไซด์ (อังกฤษ:acetone peroxide) เป็นสารประกอบจากอะซิโตน และไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ มีคุณสมบัติไวต่อความร้อนและความสั่นสะเทือน ซึ่งเมื่อได้รับความร้อนหรือความสั่นสะเทือนเพียงเล็กน้อย จะทำให้พันธะระหว่างออกซิเจนที่เกาะตัวกันอย่างหลวมๆ แตกตัวออก และเกิดแรงอัดของแก๊สจำนวนมากออกมา ทำให้เกิดการระเบิด

อะซิโตนเพอร์ออกไซด์

อะซิโตนเพอร์ออกไซด์ มีลักษณะเป็นผลึกคล้ายกับน้ำตาล ทำให้ตรวจจับยาก และสามารถผลิตด้วยสารตั้งต้นที่หาได้ง่าย ประกอบด้วยอะซิโตน ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ และกรดไฮโดรคลอริก หรือกรดซัลฟิวริก จึงเป็นที่นิยมในหมู่ผู้ก่อการร้าย

อะซิโตนเพอร์ออกไซด์ มีชื่อเรียกอีกหลายชื่อได้แก่

  • triacetone triperoxide หรือ TATP ไตรอะซิโตนไตรเพอร์ออกไซด์
  • tricycloacetone peroxide หรือ TCAP ไตรไซโคลอะซิโตนเพอร์ออกไซด์
  • peroxyacetone เปอร์ออกซีอะซิโตน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้