ออราเคิลคอร์ปอเรชัน

ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (อังกฤษ: Oracle Corporation) เป็น บริษัทคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล, เครื่องมือสำหรับพัฒนาฐานข้อมูล, ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร, ระบบลูกค้าสัมพันธ์, ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน ออราเคิลก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2520 และมีสำนักงานอยู่ในมากกว่า 145 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทมีพนักงานมากกว่า 50,000 คนทั่วโลก

คู่แข่งแก้ไข

ในตลาดฐานข้อมูลออราเคิลมีคู่แข่งหลักคือ IBM DB2 และ Microsoft SQL Server คู่แข่งที่รองลงมาเช่น Sybase, Teradata, Informix และ MySQL ภายในตลาดโปรแกรมระบบมีคู่แข่งที่สำคัญคือ SAP

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข