อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สอง

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สอง (อังกฤษ: Second Geneva Convention) คือสนธิสัญญาหนึ่งในสี่ฉบับของอนุสัญญาเจนีวาที่วางรากฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับการพิทักษ์ผู้เป็นเหยื่อของสงคราม[1] และมีผลบังคับเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1906

อนุสัญญาเจนีวาฉบับที่สอง
Second Geneva Convention
USNS Mercy T-AH-19.jpg
เรือพยาบาลของสหรัฐอเมริกา
วันลงนาม?
ที่ลงนาม?
วันมีผลค.ศ. 1906
ผู้ลงนามสนธิสัญญา

อนุสัญญาได้รับการแก้ไขต่อมาในปี ค.ศ. 1906, ค.ศ. 1929 และ ค.ศ. 1949 อนุสัญญาฉบับนี้มีพื้นฐานมาจากบทที่ระบุในอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่หนึ่งที่ปรับมาใช้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเล

อ้างอิงแก้ไข

  1. Jean S. Pictet. “The New Geneva Conventions for the Protection of War Victims” The American Journal of International Law Vol. 45, No. 3 (1951): pg. 462.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข