อาด็อล์ฟ แชร์ฟ

(เปลี่ยนทางจาก อดอล์ฟ ชาร์ฟ)

อาด็อล์ฟ แชร์ฟ (เยอรมัน: Adolf Schärf; 20 เมษายน พ.ศ. 2433 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508) เป็นประธานาธิบดีออสเตรียคนที่ 6 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อ พ.ศ. 2508 เขาเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีใน พ.ศ. 2499 ก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีใน พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2506

อาด็อล์ฟ แชร์ฟ
ประธานาธิบดีออสเตรียคนที่ 6
ดำรงตำแหน่ง
22 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508
ก่อนหน้าเทโอดอร์ เคอร์เนอร์
ถัดไปฟรันทซ์ โยนัส
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด20 เมษายน พ.ศ. 2433
นิคค็อลส์บวร์ค มอเรเวีย
ออสเตรีย-ฮังการี
เสียชีวิต28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (74 ปี)
เวียนนา ออสเตรีย
ศาสนาโรมันคาทอลิก[1]
พรรคการเมืองพรรคประชาธิปไตยสังคมออสเตรีย
คู่สมรสฮิลดา แชร์ฟ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. Gehler, Michael (2005) "Schärf, Adolf", p. 527 in Neue Deutsche Biographie 22