องศานิวตัน (อังกฤษ: Newton Scale, สัญลักษณ์: °N) คือ หน่วยวัดอุณหภูมิที่คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ.1701 โดยเซอร์ไอแซก นิวตัน นักฟิสิกส์ผู้คิดค้นแรงโน้มถ่วง และแคลคูลัส นิวตันเป็นคนแรกที่เรียกเครื่องมือวัดอุณหภูมิของตนเองว่า เทอร์โมมิเตอร์ โดยกำหนด 0°N เป็นจุดเยือกแข็งของน้ำ และ 33°N เป็นจุดเดือดของน้ำ ถือเป็นหน่วยการวัดอุณหภูมิที่สำคัญต่อประวัติศาสตร์ เนื่องจากเป็นหน่วยอุณหภูมิแรกที่มีการกำหนดตัวเลขอุณหภูมิอย่างชัดเจนร่วมกับองศาเรอเมอร์ (ตีพิมพ์ในเวลาไล่เรี่ยกัน) การที่อุณหภูมิเพิ่ม 1°N คือ 3.03°C หรือ K

เซอร์ไอแชค นิวตัน ผู้คิดค้นมาตรวัดอุณหภูมิองศานิวตัน และผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วง
จากองศานิวตัน แปลงให้เป็นองศานิวตัน
องศาเซลเซียส [°C] = [°N] × ​10033 [°N] = [°C] × ​33100
องศาฟาเรนไฮต์ [°F] = [°N] × ​6011 + 32 [°N] = ([°F] − 32) × ​1160
เคลวิน [K] = [°N] × ​10033 + 273.15 [°N] = ([K] − 273.15) × ​33100
องศาแรงคิน [°R] = [°N] × ​6011 + 491.67 [°N] = ([°R] − 491.67) × ​1160
องศาเดลิเซิล [°De] = (33 − [°N]) × ​5011 [°N] = 33 − [°De] × ​1150
องศาโรเมอร์ [°Ré] = [°N] × ​8033 [°N] = [°Ré] × ​3380
องศาเรอเมอร์ [°Rø] = [°N] × ​3522 + 7.5 [°N] = ([°Rø] − 7.5) × ​2235

การเปรียบเทียบอุณหภูมิ

แก้
ตารางการเปรียบเทียบอุณหภูมิในมาตรวัดต่าง ๆ
เคลวิน องศาเซลเซียส องศาฟาเรนไฮต์ องศาแรงคิน องศาเดลิเซิล องศานิวตัน องศาโรเมอร์ องศาเรอเมอร์
ศูนย์สัมบูรณ์ 0.00 −273.15 −459.67 0.00 559.73 −90.14 −218.52 −135.90
อุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่เคยวัดได้บนพื้นผิวโลก[1] 184 −89.2[1] −128.6[1] 331 284 −29 −71 −39
อุณภูมิของน้ำแข็ง น้ำ และ เกลือของฟาเรนไฮต์ 255.37 −17.78 0.00 459.67 176.67 −5.87 −14.22 −1.83
จุดเยือกแข็งของน้ำ (ณ ระดับน้ำทะเล) 273.15 0.00 32.00 491.67 150.00 0.00 0.00 7.50
อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลก 288 15 59 519 128 5 12 15
อุณหภูมิเฉลี่ยของร่างกายมนุษย์ 310 37 98 558 95 12 29 27
อุณหภูมิที่สูงที่สุดที่เคยวัดได้บนพื้นผิวโลก[2] 331 58[2] 136.4[2] 596 63 19 46 38
จุดเดือดของน้ำ (ณ ระดับน้ำทะเล) 373.1339 99.9839 211.97102[3] 671.64102[3] 0.00 33.00 80.00 60.00
จุดหลอมเหลวของไททาเนียม (ณ ระดับน้ำทะเล) 1941 1668 3034 3494 −2352 550 1334 883
อุณหภูมิของพื้นผิวดวงอาทิตย์ 5800 5500 9900 10400 −8100 1800 4400 2900

อ้างอิง

แก้
  1. 1.0 1.1 1.2 The Coldest Inhabited Places on Earth; researchers of the Vostok Station recorded the coldest known temperature on Earth on July 21st 1983: −89.2 °C (−128.6 °F).
  2. 2.0 2.1 2.2 "World: Highest Temperature". Arizona State University, School of Geographical Sciences. November 12, 2007. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ January 4, 2013. an Italian weather station in al 'Aziziyah (Libya) measured a temperature of 58 °C (136.4 °F) on September 13th 1922. "Although this record has gained general acceptance as the world's highest temperature recorded under standard conditions, the validity of the extreme has been questioned."
  3. 3.0 3.1 "Comparison of temperature scales". Tampile. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-06-13. สืบค้นเมื่อ 2020-05-22.