หอพระคันธารราษฎร์

หอพระคันธารราษฏร์ เป็นหอที่สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระคันธารราษฎร์ เพื่อใช้ในพิธีขอฝน สมัยรัชกาลที่ 5 เนื่องด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์และการสร้างหอต่างๆ ขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 4 ยังไม่เสร็จ รัชกาลที่ 5 จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างต่อจนแล้วเสร็จ ทันกับการฉลองกรุงเทพฯ 100 ปี นอกจากนั้นก็ได้โปรดเกล้าฯให้สร้างบุษบกประดิษฐานพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลต่างๆ รวม 3 องค์ หลังจากนั้นก็มิได้มีการสร้างสิ่งใดที่สำคัญเพิ่มเติมในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม นอกจากการบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบันเมื่อคราวฉลองกรุงเทพฯ 150 ปี และ 200 ปีตามลำดับ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°45′04″N 100°29′35″E / 13.7510104°N 100.4930431°E / 13.7510104; 100.4930431