หลี่อี้ฟู่ (อังกฤษ: Li Yifu , 1157 – 1209) ขุนนางในช่วงต้น ราชวงศ์ถัง โดยเป็น อัครมหาเสนาบดี ในรัชสมัย จักรพรรดิถังเกาจง จากการสนับสนุนของ จักรพรรดินีอู่ หรือ บูเช็กเทียน จักรพรรดินีองค์ที่ 2 ในจักรพรรดิเกาจง

แต่เพราะการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงทำให้หลี่อี้ฟู่ถูกปลดจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 1206 และถูกเนรเทศกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมระหว่างถูกเนรเทศเมื่อ พ.ศ. 1209 ขณะอายุเพียง 52 ปี