หลิวไท่กง (จีนตัวย่อ: 刘太公; จีนตัวเต็ม: 劉太公; พินอิน: Liú Tàigōng, สิ้นพระชนม์ 197 ปีก่อนคริสตกาล) พระบิดาของ จักรพรรดิฮั่นเกาจู่ ปฐมจักรพรรดิของ ราชวงศ์ฮั่น ที่ปกครองจีนกว่า 400 ปี

หลิวไท่กง
พระราชบุตรหลิวปัง, จักรพรรดิฮั่นเกาจู่
ประสูติ?
สิ้นพระชนม์197 ปีก่อนคริสตกาล

พระประวัติแก้ไข

พระประวัติของพระองค์มีบันทึกน้อยมาก พระนามส่วนพระองค์ไม่ปรากฎหลักฐาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์บางชิ้นกล่าวว่าพระนามของพระองค์คือ หลิวจื่อเจี่ย (อังกฤษ: Liu Zhijia)

หลังจากบุตรชายของไท่กง หลิวปัง กลายเป็นจักรพรรดิ หลิวปังได้เสด็จไปเยี่ยมพระราชบิดาอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งพร้อมกับสถาปนาพระอิสริยยศของไท่กงเป็น ไท่ช่างหวัง หลังจากหลิวปังตั้งตนเป็นจักรพรรดิเพื่อให้พระราชสถานะของพระราชบิดาเทียบเท่าพระราชวงศ์ในราชสำนัก

ไท่กงนับเป็นบุคคลเดียวในประวัติศาสตร์ที่ได้รับพระอิสริยยศ "ไท่ช่างหวัง" โดยมิได้เป็นจักรพรรดิ นี่คือ 450 ปีก่อนที่จะมีบุคคลต่อมาได้รับพระอิสริยยศนี้ (บันทึกในประวัติศาสตร์) คือ จักรพรรดิจิ้นฮุ่ย

ไท่กงสิ้นพระชนม์ที่พระราชวังหลวงเมือง เสียนหยาง เมื่อ 197 ปีก่อนคริสตกาล

พระศพของไท่กงถูกฝังอยู่ที่ทุกวันนี้คือ อำเภอหลินตง, ซีอาน

พระราชวงศ์แก้ไข

  • พระบิดา
    • หลิวเหริน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข