หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย)

หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) เกิดที่ตำบลงิ้วราย อำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม เดิมเป็นนักเทศน์และนักสวดคฤหัสถ์มาก่อน แล้วจึงเข้ารับราชการเป็นนักร้องในกรมมหรสพ หลวงเสียงเสนาะกรรณได้ต่อเพลงจากพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) และหม่อมส้มจีน และได้ต่อเพลงละครดึกดำบรรพ์จากหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา จนในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นครูสอนขับร้องอยู่ในวัง และที่พระตำหนักของพระสุจริตสุดา

หลวงเสียงเสนาะกรรณ ได้บันทึกแผ่นเสียงกับบริษัทแผ่นเสียงตราสุนัขเมื่อ พ.ศ. 2468 เพลงที่บันทึกไว้ครั้งนั้น ได้แก่ เพลงเขมรไทรโยค ละครดึกดำบรรพ์เรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช [1] [2] ละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี เป็นต้น เคยเป็นผู้ขับเสภาถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาทรงพระเครื่องใหญ่ โดยขับเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผนและพระยาราชวังสัน

อังอิงแก้ไข

  1. https://www.youtube.com/watch?v=QuZ8ln3tzbc
  2. https://www.youtube.com/watch?v=7JETWiVeNSQ