หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์

หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ (2 ธันวาคม พ.ศ. 2456 - 6 มีนาคม พ.ศ. 2541) (ราชสกุลเดิม:กิติยากร) เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าวินิตา กิติยากร.jpg
พระสวามีหม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์
โอรสหม่อมราชวงศ์วิภากร รพีพัฒน์
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลกิติยากร
(โดยประสูติ)
รพีพัฒน์
(โดยสมรส)
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ
พระมารดาหม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา
ประสูติ2 ธันวาคม พ.ศ. 2456
ชีพิตักษัย6 มีนาคม พ.ศ. 2541 (84 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ ประสูติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2456 เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ กับหม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม: เปลี่ยนประยูร) พระองค์เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[1]

หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541

เสกสมรสแก้ไข

หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ มีโอรสเพียงคนเดียวคือ หม่อมราชวงศ์วิภากร รพีพัฒน์ สมรสกับหม่อมเจ้าวุฒิวิทู วุฒิชัย และเย็นจิตต์ รพีพัฒน์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม: สัมมาพันธ์) มีบุตรสามคน คือ หม่อมหลวงอิทธากร, หม่อมหลวงหญิงนิภาพร และหม่อมหลวงปกรวิช รพีพัฒน์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
  2. "ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ประจำปี 2534" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 108 (78 ง ฉบับพิเศษ): 4. 4 พฤษภาคม 2534. สืบค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2564. {{cite journal}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)