นิกโทเจน

(เปลี่ยนทางจาก หมู่ไนโตรเจน)
หมู่ 15
คาบ
2 7
N
3 15
P
4 33
As
5 51
Sb
6 83
Bi
7 115
Mc

ธาตุหมู่ไนโตรเจน หรือ นิโคเจน หรือ นิกโทเจน (อังกฤษ: Nitrogen group หรือ pnicogens หรือ pnictogens) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในหมู่ 15 ของตารางธาตุ ที่มีจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมเท่ากับ 5 โดยอิเล็กตรอน 2 ตัวอยู่ในวงโคจรย่อยเอส (s subshell) อีก 3 ตัวอยู่ในวงโคจรย่อยพี (p subshell) ดังนั้นธาตุเหล่านี้จึงมีอิเล็กตรอน 3 ตัวอยู่ในวงโคจรนอกสุด และ 3 ตัว ในภาวะที่อะตอมไม่อยู่ในระดับไอโอไนส์ (non-ionized state) สารประกอบของธาตุเหล่านี้ เรียกว่า นิกไทด์ (pnictides)

องค์ประกอบ

แก้

ธาตุหมู่ไนโตรเจน ประกอบด้วย

อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: อโลหะ ธาตุกึ่งโลหะ โลหะหลังทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี แดง เป็นก๊าซ เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบประเป็นธาตุที่สังเคราะห์ขึ้นในห้องทดลอง(ธาตุที่สังเคราะห์)