หมู่เกาะแชเนิล

(เปลี่ยนทางจาก หมู่เกาะแชนแนล)

หมู่เกาะแชเนิล (อังกฤษ: Channel Islands) เป็นหมู่เกาะบริติชในช่องแคบอังกฤษตั้งอยู่ระหว่างชายฝั่งทางใต้ของสหราชอาณาจักรและภาคเหนือของฝรั่งเศส มีประชากรทั้งหมดประมาณ 164,541 คน[1]ใน พ.ศ. 2560 มีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลัก

หมู่เกาะแชเนิล

มีข้อมูลว่าหมู่เกาะแชเนิลเป็น 1 ใน 50 ประเทศที่องค์การเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศกล่าวหาว่าเป็นสวรรค์ของนักเลี่ยงภาษี[ต้องการอ้างอิง]

อ้างอิง

แก้
  1. "การประเมินประชากรโลก พ.ศ. 2560". ESA.UN.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. สืบค้นเมื่อ 10 September 2017.