หมู่เกาะอีเจียน

หมู่เกาะอีเจียน (กรีก: Νησιά Αιγαίου, อักษรโรมัน: Nisiá Aigaíou; ตุรกี: Ege Adaları; อังกฤษ: Aegean Islands) เป็นกลุ่มเกาะในทะเลอีเจียน มีแผ่นดินใหญ่ของประเทศกรีซอยู่ทางทิศตะวันตกและประเทศตุรกีอยู่ทางทิศตะวันออก มีเกาะครีตอยู่ทางทิศใต้ มีเกาะโรดส์ คาร์พาทอส และคาซอสอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อภาษากรีกโบราณของทะเลอีเจียนคือ Archipelago (ἀρχιπέλαγος, archipelagos) ที่ต่อมาประยุกต์ใช้กับหมู่เกาะ และในปัจจุบันได้ใช้คำนี้กันโดยทั่วไป ที่มีความหมายว่ากลุ่มเกาะ

หมู่เกาะอีเจียน (กรีซ)

Νήσοι Αιγαίου
หมู่เกาะอีเจียน (สีฟ้า) ของประเทศกรีซ
หมู่เกาะอีเจียน (สีฟ้า) ของประเทศกรีซ
ประเทศ กรีซ
หมู่เกาะอีเจียน (ตุรกี)

Ege Adaları
หมู่เกาะอีเจียน (สีฟ้า) ของประเทศตุรกี
หมู่เกาะอีเจียน (สีฟ้า) ของประเทศตุรกี
ประเทศ ตุรกี