หมวดหมู่:รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2463

หมวดหมู่นี้ รวบรวมรายชื่อ รัฐและดินแดนที่ก่อตั้งใน พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920)

1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929