หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยชมพู-ผาเทวดา

หน่วยพิทักษป่าที่ วล.2 (ห้วยชมภู) เป็นหน่วยพิทักษ์สังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ตั้งอยู่ที่ ต.สันโค้ง อ.ดอกคำใต้ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 11 กม.ได้กำหนดเส้นทางเดินทางไกลและผจญภัยเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงผาชัน ทอดยาวจากทิศเหนือไปทิศใต้ ตลอดเส้นทางจะพบเห็นสภาพป่า 3ชนิดคือ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแห้ง รวมทั้งน้ำตกห้วยชมพู และถ้ำน้อยใหญ่ที่สวยงามเรียงรายตามเทือกเขาผาเทวดา