ส่วนควบคุมกลาง (อังกฤษ: Master Control) เป็นศูนย์กลางทางเทคนิคของการออกอากาศที่พบบ่อยในสถานีโทรทัศน์และเครือข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินส่วนใหญ่ แตกต่างจากห้องควบคุมการผลิต (PCR) ในสตูดิโอโทรทัศน์ ที่มีการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนจากกล้องหนึ่งเป็นอีกกล้องหนึ่งอย่างประสานกัน ห้องควบคุมระบบส่งกำลัง (TCR) มักมีขนาดเล็กกว่าและเป็นรุ่นที่ลดขนาดลงของห้องแพร่สัญญาณกลาง

ส่วนควบคุมกลางของฟอกซ์บิสสิเนสเน็ตเวิร์ก

ส่วนควบคุมกลางเป็นส่วนสุดท้ายก่อนที่สัญญาณจะถูกส่งผ่านอากาศสำหรับออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เคเบิลแคสต์ ดาวเทียม หรือส่งไปยังผู้ให้บริการเคเบิลทีวี ห้องควบคุมกลางของโทรทัศน์ประกอบด้วยส่วนของจอแสดงวิดีโอ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องวิดีโอเทป เครือข่ายวิดีโอ อุปกรณ์ส่งสัญญาณ และเมื่อเร็ว ๆ นี้ อุปกรณ์ออกอากาศอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับการบันทึกและเล่นเนื้อหารายการโทรทัศน์ซ้ำ

โดยทั่วไปแล้ว ส่วนควบคุมกลางจะมีเจ้าหน้าที่ควบคุมด้วยตัวดำเนินการควบคุมกลาง 1 หรือ 2 ตัวตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ผู้ควบคุมกลางมีหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของเนื้อหารายการที่จะออกอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าการแพร่สัญญาณเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาความผิดปกติของอุปกรณ์ และการเตรียมโปรแกรมสำหรับการเพลย์เอาท์ กฎข้อบังคับนี้รวมถึงข้อกำหนดทางเทคนิค (เช่น การต้านการกล้ำสัญญาณและเดดแอร์) ตลอดจนเนื้อหา (เช่น ความไม่เหมาะสม และอัตลักษณ์ประจำสถานี)

เครือข่ายโทรทัศน์และเครือข่ายวิทยุ หรือกลุ่มสถานีจำนวนมากได้รวมสิ่งอำนวยความสะดวก และขณะนี้ดำเนินการแบบหลายสถานีจากศูนย์ควบคุมหลักระดับภูมิภาค หรือศูนย์แพร่สัญญาณ ตัวอย่างของระบบเขียนโปรแกรมแพร่สัญญาณแบบรวมศูนย์ในขนาดใหญ่คือ "โครงการแบบแกนกลาง" ของเอ็นบีซี ที่ทำให้ "ศูนย์กลาง" จุดเดียว สามารถควบคุมพร้อมกันโดยอัตโนมัติได้มากกว่า 10 สถานี และตรวจสอบสัญญาณทางอากาศ ซึ่งจะช่วยลดหรือกำจัดความรับผิดชอบบางประการของพนักงานในพื้นที่ของสถานีที่เป็นเจ้าของและดำเนินการเอง

นอกสหรัฐ บรรษัทกระจายเสียงแคนาดา (CBC) จัดการเครือข่ายวิทยุ 4 แห่ง เครือข่ายโทรทัศน์ที่ออกอากาศ 2 เครือข่ายและบริการวิทยุและเคเบิลทีวีหรือทีวีดาวเทียมอีกหลายจุด จากจุดควบคุมหลักเพียง 2 จุด (บริการภาษาแคนาดา-อังกฤษ ที่ศูนย์กระจายเสียงและแพร่ภาพแคนาดา ในโตรอนโต และภาษาแคนาดา-ฝรั่งเศส ที่ไมสันเรดิโอแคนาดา ในมอนทรีออล) ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงภาครัฐและเอกชนหลายรายในแคนาดาได้ใช้แนวทางเดียวกันนี้

แกลลอรี่ แก้

ดูเพิ่ม แก้