ในทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สูตร หมายถึง แนวทางสั้นๆ ที่ใช้อธิบายความรู้ด้วยสัญลักษณ์ (เช่นสูตรคณิตศาสตร์หรือสูตรเคมี) หรือความสัมพันธ์ทั่วไปในเรื่องปริมาณ หนึ่งในสูตรต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ สูตรของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ที่ว่า เป็นต้น

สูตรในทางด้านสาขาต่าง ๆแก้ไข

ในทางคณิตศาสตร์นั้นมีหลายระดับ เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น ระดับประถมศึกษา ได้แก่ พื้นที่และปริมาตร สมบัติต่างๆ เช่น สมบัติในการเปลี่ยนที่ของการบวก เป็นต้น เช่น ฐานxสูง,กว้างxยาว,ด้านxด้าน เป็นต้น

ในทางคอมพิวเตอร์ สูตรจะเป็นจำพวกชุดคำสั่งสำเร็จต่างๆ หรืออาจเป็นสูตรสำหรับบางโปรแกรมเจาะจงไปเลย

ในทางวิทยาศาสตร์ สูตรโดยส่วนมากเกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ โดยเฉพาะกลศาสตร์ และมีสูตรทางเคมีที่เขียนแสดงธาตุต่างๆในสารใดๆ

แหล่งที่มาแก้ไข

โดยส่วนใหญ่แล้วสูตรต่างๆนั้นแบ่งตามที่มาได้ดังนี้

  • สูตรที่ได้จากหลักการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎและทฤษฎี เช่น อัตราเร็วคือระยะทางที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา จึงได้เป็น อัตราเร็ว = ระยะทาง/เวลา
  • สูตรที่ได้จากการสังเกต ซึ่งมักได้จากการเฝ้าสังเกตและการทดลอง เช่น แรงลอยตัว คือแรงกระทำในทิศทางพุ่งขึ้นที่ของไหลต่อต้านต่อน้ำหนักของวัตถุ จึงได้เป็น แรงลอยตัวของน้ำ = น้ำหนักของน้ำที่ถูกวัตถุหนึ่งแทนที่

ดูเพิ่มแก้ไข