สุลต่านมะห์มุด ชาห์

สุลต่าน มะห์มุด ชาห์ พระองค์เป็นสุลต่านองค์ที่8หรือองค๋สุดท้ายของรัฐมะละกาพระองค์ครองราชย์สุลต่านมะละกาเมื่อค.ศ.1488-1511 พระองค์หลบหนีการโจมตีของโปรตุเกส มาอยู่ที่รัฐยะโฮร์ พระองค์ครองราชย์แห่งยะโฮร์ระหว่างค.ศ.1511-1528พระองค์ครองราชสมบัติมะละกาได้23ปี ครองราชย์ยะโฮร์ได้17ปี