สุริยุปราคา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

สุริยุปราคาวงแหวนจะเกิดขึ้นในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 สุริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทร์ โคจรผ่านระหว่างโลกและดวงอาทิตย์ โดยวิธีนั้นจะเห็นสุริยุปราคาแบบเต็มดวงและแบบบางส่วนเมื่อมองจากโลก สุริยุปราคาวงแหวนเกิดขึ้นเมื่อขนาดเชิงมุมปรากฏของดวงจันทร์ มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ โดยจะบดบังแสงส่วนมากจากดวงอาทิตย์ ทำให้ดวงอาทิตย์มีลักษณะเหมือนแผ่นวงแหวน สุริยุปราคาวงแหวนจะปรากฏสุริยุปราคาบางส่วนสามารถมองเห็นได้เหนือบริเวณรอบ ๆ ภูมิภาคนั้นกว้างหลายพันกิโลเมตร

สุริยุปราคา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
SE2026Feb17A.png
แผนที่
ประเภท
ประเภทวงแหวน
แกมมา–0.9743
ความส่องสว่าง0.9630
บดบังมากที่สุด
ระยะเวลา140 วินาที (2 นาที 20 วินาที)
พิกัด64°42′S 86°48′E / 64.7°S 86.8°E / -64.7; 86.8
ความกว้างของเงามืด616 กิโลเมตร
เวลา (UTC)
(P1) เริ่มอุปราคาบางส่วน09:56:14
(U1) เริ่มอุปราคาเงามืด11:42:37
บดบังมากที่สุด12:11:44
(U4) สิ้นสุดอุปราคาเงามืด12:41:21
(P4) สิ้นสุดอุปราคาบางส่วน14:27:29
แหล่งอ้างอิง
แซรอส121 (61 จาก 71)
บัญชี # (SE5000)9565

การมองเห็นแก้ไข

อุปราคาครั้งนี้มองเห็นได้ในแอนตาร์กติกและมหาสมุทรใต้ ส่วนเงามัวสามารถมองเห็นได้ในส่วนใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ มหาสมุทรแอตแลนติก ทางใต้ของทวีปแอฟริกา เกาะมาดากัสการ์ และมหาสมุทรอินเดีย

 
ภาพเคลื่อนไหวแสดงแนวคราส

อุปราคาที่เกี่ยวข้องแก้ไข

อุปราคาในปี พ.ศ. 2569แก้ไข

สุริยุปราคา พ.ศ. 2569–2572แก้ไข

อุปราคานี้เป็นสมาชิกของชุดเทอม โดยอุปราคาในชุดเทอมของสุริยุปราคาจะวนซ้ำโดยประมาณทุก ๆ 177 วัน 4 ชั่วโมง (เทอม) ที่การสลับโหนดของวงโคจรดวงจันทร์[1]

ชุดอนุกรมสุริยุปราคา ระหว่าง พ.ศ. 2569–2572
โหนดขึ้น   โหนดลง
121 17 กุมภาพันธ์ 2569
 
วงแหวน
126 12 สิงหาคม 2569
 
เต็มดวง
131 6 กุมภาพันธ์ 2570
 
วงแหวน
136 2 สิงหาคม 2570
 
เต็มดวง
141 26 มกราคม 2571
 
วงแหวน
146 22 กรกฎาคม 2571
 
เต็มดวง
151 14 มกราคม 2572
 
บางส่วน
156 11 กรกฎาคม 2572
 
บางส่วน
สุริยุปราคาบางส่วนในวันที่ 12 มิถุนายน 2572 และ 5 ธันวาคม 2572 เกิดขึ้นในชุดของปีจันทรคติถัดไป

แซรอส 121แก้ไข

อุปราคาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวงรอบแซรอสที่ 121 ซึ่งวนซ้ำทุก ๆ 18 ปี 11 วัน ประกอบด้วย 71 เหตุการณ์ โดยชุดนี้เริ่มต้นจากสุริยุปราคาบางส่วนในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 1487 (ค.ศ. 944) สุริยุปราคาเต็มดวงเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 1613 (ค.ศ. 1070) จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2352 (ค.ศ. 1809) สุริยุปราคาผสมในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2370 (ค.ศ. 1827) และวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2388 (ค.ศ. 1845) สุริยุปราคาวงแหวนเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2587 (ค.ศ. 2044) และชุดแซรอสนี้จบลงในสุริยุปราคาบางส่วน วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2749 (ค.ศ. 2206) ซึ่งเป็นเหตุการณ์อุปราคาครั้งที่ 71 ของชุดแซรอสนี้ คราสเต็มดวงนานที่สุดของแซรอสนี้อยู่ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2172 (ค.ศ. 1629) ที่ระยะเวลา 6 นาที 20 วินาที ส่วนคราสวงแหวนที่นานที่สุดอยู่ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2587 (ค.ศ. 2044) ที่ระยะเวลา 2 นาที 27 วินาที[2]

ชุดเมตอนแก้ไข

ชุดเมตอนการวนซ้ำของอุปราคาทุก ๆ 19 ปี (6939.69 วัน) สุดท้ายประมาณ 5 วัฏจักร โดยอุปราคาเกิดขึ้นในวันอันใกล้เคียงกันในปฏิทิน ในการเพิ่มขึ้นของตัวรองอนุกรมออคตอน ซึ่งวนซ้ำ 1/5 ของนั้นหรือทุก ๆ 3.8 ปี (1387.94 วัน) ทุกอุปราคาในตารางนี้เกิดขึ้นที่โหนดขึ้นของดวงจันทร์

อ้างอิงแก้ไข

  1. van Gent, R.H. "Solar- and Lunar-Eclipse Predictions from Antiquity to the Present". A Catalogue of Eclipse Cycles. Utrecht University. สืบค้นเมื่อ 6 October 2018.
  2. http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEsaros/SEsaros121.html

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

สุริยุปราคา
สุริยุปราคาครั้งก่อนหน้า:
21 กันยายน 2568
(  สุริยุปราคาบางส่วน)
  สุริยุปราคา 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569   สุริยุปราคาครั้งถัดไป:
12 สิงหาคม 2569
(  สุริยุปราคาเต็มดวง)
สุริยุปราคาวงแหวนครั้งก่อนหน้า:
2 ตุลาคม 2567
 
สุริยุปราคาวงแหวน
สุริยุปราคาวงแหวนครั้งถัดไป:
6 กุมภาพันธ์ 2570