เส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม หรือ ขนาดเชิงมุม หรือ ขนาดปรากฏ ของวัตถุที่เห็นจากตำแหน่งที่ให้มาเป็น "เส้นผ่านศูนย์กลางที่มองเห็นได้" ของวัตถุที่วัดเป็นมุม ในทางทัศนวิทยา มันถูกเรียกว่า มุมการมอง เส้นผ่านศูนย์กลางที่มองเห็นได้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของโปรเจ็กชั่นแบบเปอร์สเปคตีฟของวัตถุบนระนาบผ่านศูนย์กลางของมันที่ตั้งฉากกับทิศทางการมอง เนื่องจากมีลักษณะเป็นภาพลึกบนผนังแบนเรียบ มันจึงค่อนข้างแตกต่างจากเส้นผ่านศูนย์กลางจริงทางฟิสิกส์ของวัตถุที่มองเห็นภายใต้มุม สำหรับวัตถุทรงจานในระยะไกล เส้นผ่านศูนย์กลางที่มองเห็นได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางจริงเป็นอย่างเดียวกัน

เส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม
การกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม

สูตร

แก้

เส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุมของวัตถุสามารถคำนวณได้จากสูตร:

 

โดยที่   เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุม และ   กับ   เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางที่มองเห็นได้และระยะห่างจากวัตถุ โดยที่จะต้องระบุในหน่วยเดียวกัน เมื่อ   มีขนาดใหญ่กว่า   มาก   จึงสามารถประมาณค่าได้โดยใช้สูตร   เส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุมมีหน่วยเป็น เรเดียน

สำหรับวัตถุกลมซึ่งเส้นผ่านศูนย์กลางจริงเท่ากับ   เส้นผ่านศูนย์กลางเชิงมุมสามารถหาได้จากสูตร:

 

สำหรับการนำไปใช้ ผลต่างระหว่าง   กับ   จะให้ผลแตกต่างกันเฉพาะสำหรับวัตถุกลมที่อยู่ค่อนข้างใกล้กันเท่านั้น