สึโยมงอิง โนะ อิสึโกะ

นางกำนัลในจักรพรรดิโกะ-เอ็งยู

สึโยมงอิง โนะ อิสึโกะ (ญี่ปุ่น: 通陽門院厳子โรมาจิTsūyōmonin no Itsuko ; 1894 – 14 กุมภาพันธ์ 1950) นางกำนัลในจักรพรรดิญี่ปุ่นมีชื่อเมื่อแรกเกิดว่า ทะกะโกะ โดยเป็นนางกำนัลใน จักรพรรดิโกะ-เอ็งยู จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์องค์ที่ 5 แห่งราชสำนักเหนือและเป็นพระราชมารดาใน จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ จักรพรรดิผู้อ้างสิทธิ์องค์ที่ 6 และจักรพรรดิองค์ที่ 100