สึกิ โนะ วะ โนะ มิซาซางิ

สึกิ โนะ วะ โนะ มิซาซางิ (月輪陵) สุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของ จักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ใน วัดเซ็งเนียว ที่ แขวงฮิงาชิยามะ ใน นครเคียวโตะ โดยเป็นสุสานที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิและจักรพรรดินีญี่ปุ่นนับตั้งแต่ ยุคคามากูระ - ยุคเอโดะ ซึ่งจักรพรรดิและจักรพรรดินีองค์สุดท้ายที่ฝัง ณ สุสานหลวงแห่งนี้คือ จักรพรรดิโคเม และ จักรพรรดินีเอโช