สึกิ โนะ วะ โนะ มิซาซางิ

สึกิโนะวะโนะมิซาซางิ (月輪陵) สุสานหลวงที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิญี่ปุ่น ซึ่งตั้งอยู่ในวัดเซ็งเนียว ที่เขตฮิงาชิยามะ ในนครเคียวโตะ โดยเป็นสุสานที่ฝังพระบรมศพของจักรพรรดิและจักรพรรดินีญี่ปุ่นนับตั้งแต่ยุคคามากูระถึงยุคเอโดะ ซึ่งจักรพรรดิและจักรพรรดินีองค์สุดท้ายที่ฝัง ณ สุสานหลวงแห่งนี้คือ จักรพรรดิโคเม และจักรพรรดินีเอโช