เปิดเมนูหลัก

นักองค์มจะ สีสุวัตถิ์ วัฒฉายาวงศ์ (Sisowath Watchayavong) ประสูติเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2434 พระองค์เป็นเชื้อพระวงศ์ในราชสกุลของกัมพูชาและได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเมื่อยังเป็นดินแดนในอารักขาของฝรั่งเศส ระหว่าง พ.ศ. 2490 - 2491 ดำรงตำแหน่งต่อจาก นักองค์มจะสีสุวัตถิ์ ยุทธวงศ์ นับเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของกัมพูชา สิ้นพระชนม์เมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2515