สีดำ (มุทราศาสตร์)

สีดำ (อังกฤษ: Sable) เป็นภาษามุทราศาสตร์ที่บรรยายลักษณะของผิวตรา (Tincture) ที่เป็นสีดำ ที่อยู่ในกลุ่มผิวตราสีหนักที่เรียกว่า “สี” ถ้าเป็นการแกะพิมพ์ “ดำ” ก็จะเป็นตาราง หรืออาจจะจารึกด้วยอักษรย่อ “sa.” ของคำว่า “Sable”

“Sable (heraldry)” สีดำทางซ้าย หรือ ตารางทางขวา

ชื่อสีตรามาจากขนสีดำของตัวเซเบิล [1]

ผิวตราสีดำเป็นสัญลักษณ์ของ:

สีดำในยุโรปกลาง แก้

 
ตราแผ่นดินของแอลเบเนีย

“Sable” ถือว่าเป็น “สี” ในมุทราศาสตร์อังกฤษและฝรั่งเศส และเป็นสีตรงกันข้ามกับ “โลหะ” (สีเงิน และ สีทอง) แต่ในมุทราศาสตร์เยอรมัน, โปแลนด์ และรัฐอื่นๆ ในยุโรปกลาง “Sable” มักจะไม่ค่อยใช้เป็นพื้นตรา ฉะนั้นกางเขนสีดำจึงอาจจะปรากฏบนโล่สีสีแดงได้โดยไม่ผิดกฎ หรือนกสีดำอาจจะปรากฏบนพื้นตราสีน้ำเงินหรือสีแดงได้โดยไม่ผิดกฎมุทราศาสตร์ เช่นในตราแผ่นดินของแอลเบเนีย ซึ่งทำให้ทราบได้ว่าที่มาของคำว่า “Sable” มาจากกลุ่ม “ขนสัตว์” ไม่ใช่กลุ่ม “สี”

ตัวอย่างเช่นในฮังการี จะเห็นตัวอย่างของสีดำบนพื้นตราสีแดงและน้ำเงินมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 16 ในตราของตระกูล Kanizsai (ได้รับใน ค.ศ. 1519)[1]ที่นิยามว่า

นิยามของตราอย่างเป็นทางการ
ฮังการี: álló, csücskös talpú tárcsapajzs kék mezejében, lebegő arany saslábon fekete sasszárny, jobbról ezüst félholdtól, balról nyolcágú arany csillagtól kísérve.
ไทย: พื้นตราสีน้ำเงิน, อินทรีปีกดำ เล็บสีทอง ระหว่างพระจันทร์เสี้ยวสีเงินและพระทิตย์สีทอง
หมายเหตุ: แปลตามศัพท์และหลักไวยากรณ์ของการเขียนนิยามของตรา

อ้างอิง แก้

  1. Nyulászi-Straub, Éva (1999). Öt évszázad címerei (Wappen aus fünf Jahrhunderten). Szekszárd: Babits Kiadó. ISBN 963-9015-97-0.

ดูเพิ่ม แก้