สินเชื่อบุคคล หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล คือ เงินกู้ที่ผู้กู้สามารถนำไปใช้ตามความต้องการได้โดยไม่ต้องบอกวัตถุประสงค์ให้แก่ผู้ให้กู้ โดยจัดเป็นสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน จึงเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีหลักประกันให้แก่ผู้ให้กู้ จึงมีอัตราดอกเบี้ยสูง และวงเงินต่ำกว่าสินเชื่อแบบมีหลักประกัน

ตัวอย่างสินเชื่อบุคคล

แก้

สินเชื่อบุคคลมีองค์ประกอบหลักสองอย่างคือ ไม่ต้องบอกวัตถุประสงค์การใช้ และไม่ต้องมีหลักประกัน

  1. บัตรเครดิต หรือ บัตรสินเชื่อ[1] เป็นสินเชื่อที่เจ้าของบัตรเครดิตนำบัตรมาซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องบอกวัตถุประสงค์การใช้ โดยให้ทางธนาคารหรือบริษัทการเงินชำระแทนก่อน แล้วค่อยชำระคืนในภายหลัง โดยสามารถเลือกชำระคืนได้สองวิธี คือ การชำระเต็มจำนวนภายในระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย หรือ การชำระเงินขั้นต่ำบางส่วน โดยยอดค้างชำระของบัตรเครดิตจะกลายเป็นเงินกู้ที่เราจะต้องทำการผ่อนชำระเป็นงวดๆ
  2. สินเชื่อเงินสด หรือ สินเชื่อรายย่อย เป็นสินเชื่อที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับเงินสดทั้งหมดเพียงครั้งเดียวจากทางธนาคารหรือบริษัทการเงินโดยให้มาใช้ก่อน แล้วค่อยผ่อนชำระเป็นงวดๆ ตามระยะเวลาสัญญาเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
  3. สินเชื่อบัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ
    • แบบวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคล ลักษณะการใช้งานคือนำบัตรไปกดเงินสดผ่านตู้ ATM ได้ทันที โดยต้องชำระตามรอบบิล ไม่มีการผ่อนชำระ
    • แบบวงเงินผ่อนชำระสินค้า (สินเชื่อเงินผ่อน / สินเชื่อเช่าซื้อสินค้า) มีลักษณะเน้นการนำบัตรไปผ่อนชำระหรือเช่าซื้อสินค้าและบริการแทนเงินสดแล้วชำระเงินตามกำหนดวันตัดรอบบิล โดยไม่สามารถผ่อนเป็นงวดได้เหมือนบัตรเครดิต

ผลของการผิดสัญญา

แก้

สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน แต่สามารถถูกยึดทรัพย์ได้ โดยผู้ให้กู้สามารถทำการฟ้องแพ่งได้ และผลลัพธ์ของคดีแพ่ง คือ การบังคับคดีชำระหนี้และชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนตามคำพิพากษาภายใน 30 วัน เจ้าหนี้มีสิทธิขอบังคับคดีให้ยึดทรัพย์ หรืออายัดสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ได้

กรณีเสียชีวิตระหว่างเป็นลูกหนี้ หนี้ทั้งหมดจะถูกเจ้าหนี้ทางถามไปยังกองมรดก โดยผู้รับมรดกเป็นผู้รับผิดชอบหนี้แต่ไม่เกินวงเงินมูลค่ามรดกที่ได้รับ

  1. "บัตรเครดิต เราเลือกอย่างไรให้ถูกใจ ได้สิทธิพิเศษคุ้มที่สุด". เพื่อนแท้เงินด่วน. 2023-06-07.