บัตรกดเงินสด

ระวังสับสนกับ บัตรเครดิต

บัตรกดเงินสด เป็นสินเชื่อในรูปแบบของบัตร ที่สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ออกให้แก่ลูกค้าสำหรับกดเงินสดได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม บัตรกดเงินสดเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบหนึ่ง แต่ไม่ได้ชำระเป็นงวด มีวงเงินในบัตร และสามารถชำระขั้นตํ่าได้เหมือน บัตรเครดิต [1]แต่ไม่สามารถรูดซื้อสินค้าและบริการได้เหมือนบัตรเครดิต [2]

บัตรกดเงินสดในประเทศไทยแก้ไข

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกกฏให้สถาบันการเงินต่างๆ สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 28 % สถาบันการเงินบางแห่งอาจจะคิดดอกเบี้ยต่ำกว่านี้แต่สูงสุดต้องไม่เกิน 28 % ต่อปีคำนวณแบบลดต้นลดดอก [3]

ข้อแตกต่างระหว่างบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข