สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (อังกฤษ: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) เป็นแผนกหนึ่งของสำนักเลขาธิการสหประชาชาติซึ่งทำงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งได้รับประกันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและโทษที่กำหนดในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. 1948 สำนักงานฯ ก่อตังขึ้นโดยสมัชชาสหประชาชาติในวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1993[1]

สำนักงานฯ มีข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเป็นหัวหน้า ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในระบบยูเอ็น และเป็นสำนักเลขาธิการของสภาสิทธิมนุษยชนในเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ในปี 2561–62 แผนกฯ ได้รับงบประมาณ 201.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3.7% ของงบประมาณประจำยูเอ็น)[2] และมีพนักงานประมาณ 1,300 คนในเจนีวาและนครนิวยอร์ก เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งของคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาสหประชาชาติ[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Brief history". สืบค้นเมื่อ 5 September 2018.
  2. "OHCHR | Funding and Budget". สืบค้นเมื่อ 5 September 2018.
  3. "UNDG Members". Undg.org. คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 11 May 2011. สืบค้นเมื่อ 10 December 2012.