สายหลักเนมูโระ

เส้นทางรถไฟในฮกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

รถไฟฮกไกโดสายหลักเนมูโระ (ญี่ปุ่น: 根室本線โรมาจิNemuro Honsen) เป็นเส้นทางรถไฟสายระหว่างเมืองที่ยาวที่สุดในฮกไกโด ระหว่างสถานีทาจิกาวะ ในนครทาจิกาวะ กิ่งจังหวัดโซราจิ ถึงสถานีเนมูโระ ในนครเนมูโระ กิ่งจังหวัดเนมูโระ ดำเนินการโดย JR ฮกไกโด

สายหลักเนมูโระ
根室本線
รถไฟรุ่นคิฮะ 40-700
ข้อมูลทั่วไป
เจ้าของJR ฮกไกโด
ปลายทาง
จำนวนสถานี59 สถานี (ไม่รวมสถานีขนส่ง)
การดำเนินงาน
รูปแบบระบบขนส่งขนาดกลาง
ผู้ดำเนินงานJR ฮกไกโด
ประวัติ
เปิดเมื่อพ.ศ. 2442
ข้อมูลทางเทคนิค
ความยาวทางวิ่ง443.8 กิโลเมตร
รางกว้าง1,067 มม. (3 ฟุต 6 นิ้ว)
ระบบจ่ายไฟ20,000V・50Hz
ความเร็วรถด่วน: 130 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ธรรมดา: 95 กิโลเมตร/ชั่วโมง
แผนที่เส้นทาง

สถานี แก้

 
สถานีฮิงาชิเนมูโระ เป็นสถานีที่อยู่ทางตะวันออกที่สุดของญี่ปุ่น
 
สถานีโอบิฮิโระ
 
สถานีคามิอัตสึไน
 
สถานีฮานาซากิ
 
สถานีเนมูโระ
: รถด่วนพิเศษ (สถานีชินโตกุ - สถานีคูชิโระ)
: รถเร็ว
: รถธรรมดา
สัญลักษณ์แทนสถานีที่รถไฟทุกขบวนแวะจอดคือ "●", บางขบวนแวะจอดคือ "*", ทุกขบวนไม่แวะจอดคือ "-" และ ช่องว่าง [ ] คือไม่เปิดให้บริการ
รหัส ชื่อสถานี ชื่อภาษาญี่ปุ่น หลักทางรถไฟ เชื่อมต่อกับ ที่ตั้ง
A21 ทากิกาวะ 滝川 กม. 0.0 JR:  สายหลักฮาโกดาเตะ นครทากิกาวะ
T22 ฮิงาชิทากิกาวะ 東滝川 กม. 7.2 -
T23 อากาบิระ 赤平 กม. 13.7 นครอากาบิระ
T24 โมชิริ 茂尻 กม. 17.2 *
T25 ฮิรางิชิ 平岸 กม. 20.7 -
T26 อาชิเบ็ตสึ 芦別 กม. 26.6 นครอาชิเบ็ตสึ
T27 คามิอาชิเบ็ตสึ 上芦別 กม. 30.5 *
T28 โนกานัง 野花南 กม. 35.2 *
T30 ฟูราโนะ 富良野 กม. 54.6 JR:  สายฟูราโนะ นครฟูราโนะ
T31 นูโนเบะ 布部 กม. 60.9 *
T32 ยามาเบะ 山部 กม. 66.7
T33 ชิโมะคานายามะ 下金山 กม. 74.7 * เมืองมินามิฟูราโนะ
T34 คานายามะ 金山 กม. 81.6 *
T35 ฮิงาชิชิกาโงเอะ 東鹿越 กม. 94.8 *
T36 อิกูโตระ 幾寅 กม. 98.8
T37 โอจิไอ 落合 กม. 108.2 *
ทางแยกคามิโอจิไอ 上落合 (信) กม. 112.2 - -
เขตสัญญาณชิงการิกาจิ 新狩勝 (信) กม. 117.8 - - เมืองชินโตกุ
เขตสัญญาณฮิโรอูจิ 広内 (信) กม. 124.0 - -
เขตสัญญาณนิชิชินโตกุ 西新得 (信) กม. 129.5 - -
K23 ชินโตกุ 新得 กม. 136.3 JR:  สายเซกิโช
K24 โทกาจิ-ชิมิซุ 十勝清水 กม. 145.4 * เมืองชิมิซุ
เขตสัญญาณฮิราโนงาวะ 平野川 (信) กม. 151.6 - - -
K26 มิกาเงะ 御影 กม. 155.9 - *
เขตสัญญาณคามิเมมูโระ 上芽室 (信) กม. 160.6 - - -
K27 เมมูโระ 芽室 กม. 166.5 * เมืองเมมูโระ
K28 ไทเซ 大成 กม. 168.6 - -
K29 นิชิโอบิฮิโระ 西帯広 กม. 173.4 - * นครโอบิฮิโระ
สถานีขนส่งโอบิฮิโระ 帯広 (貨) กม. 176.0 - - -
K30 ฮากูรินได 柏林台 กม. 176.6 - -
K31 โอบิฮิโระ 帯広 กม. 180.1
K32 ซัตสึไน 札内 กม. 184.9 - เมืองมากูเบ็ตสึ
K34 มากูเบ็ตสึ 幕別 กม. 194.3 -
K35 โทชิเบ็ตสึ 利別 กม. 200.8 - เมืองอิเกดะ
K36 อิเกดะ 池田 กม. 204.3
เขตสัญญาณโชเอ 昭栄 (信) กม. 208.5 - -
K37 โทฟุตสึ 十弗 กม. 212.8 - เมืองโทโยโกโระ
K38 โทโยโกโระ 豊頃 กม. 218.2 -
K39 ชิงโยชิโนะ 新吉野 กม. 225.3 - เมืองอูราโฮโระ
K40 อูราโฮโระ 浦幌 กม. 231.7 *
เขตสัญญาณสึเนโตโยะ 常豊 (信) กม. 236.0 - -
K42 อัตสึไน 厚内 กม. 250.1 -
K45 อมเบ็ตสึ 音別 กม. 265.1 - นครคูชิโระ
K47 ชิรานูกะ 白糠 กม. 281.1 * เมืองชิรานูกะ
K48 นิชิโชโระ 西庶路 กม. 286.5 -
K49 โชโระ 庶路 กม. 288.6 -
เขตสัญญาณฮิงาชิโชโระ 東庶路 (信) กม. 293.8 -
K50 โอตาโนชิเกะ 大楽毛 กม. 299.0 - นครคูชิโระ
K51 ชินโอตาโนชิเกะ 新大楽毛 กม. 300.8 -
K52 ชินฟูจิ 新富士 กม. 305.7 -
K53 คูชิโระ 釧路 กม. 308.4
B54 ฮิงาชิคูชิโระ 東釧路 กม. 311.3 * JR:  สายหลักเซ็มโม
มูซะ 武佐 กม. 312.5 *
เบ็ปโปะ 別保 กม. 317.0 * เมืองคูชิโระ
คามิโอโบโระ 上尾幌 กม. 331.7 * เมืองอักเกชิ
โอโบโระ 尾幌 กม. 340.9 -
มนชิซุ 門静 กม. 350.1 -
อักเกชิ 厚岸 กม. 355.0
ชาไน 茶内 กม. 375.2 เมืองฮามานากะ
ฮามานากะ 浜中 กม. 382.2
อานาเบ็ตสึ 姉別 กม. 392.3 -
อัตโตโกะ 厚床 กม. 398.9 นครเนมูโระ
เบ็ตโตงะ 別当賀 กม. 414.5 -
โอจิอิชิ 落石 กม. 424.8 *
คมบูโมริ 昆布盛 กม. 428.8 -
นิชิวาดะ 西和田 กม. 433.6 -
ฮิงาชิเนมูโระ 東根室 กม. 442.3 -
เนมูโระ 根室 กม. 443.8

ข้อมูลเพิ่มเติม แก้